อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  งานส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า

     วันนี้มาถึงที่ทำงานก็เริ่มทำงาน งานชิ้นแรกในวันนี้ที่ได้ทำคือ เราทำหน้าที่แจกข่าวประชาสัมพันธ์ โดยพี่เปิ้ลให้ข่าวมากับเรา วันนี้เราต้องนำข่าวไปไว้ในห้องหัวหน้ากองด้วย และหน้าห้องกองด้วย ที่เหลือก็ให้ผู้ควบคุมกอง มีหัวหน้าแผนกการภาพ หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์ และแผนกผลิตรายการ และในช่วงเช้าวันนี้เป็นวันที่วุ่นวายอีกวันหนึ่ง เพราะมีผู้ดูงานมาดูการปฎิบัติงานในชั้น5 ของเรา เราต้องช่วยกันทำความสะอาด การเตรียมการต้อนรับ เราได้เข้าไปอยู่ในห้องการภาพคอยช่วยพี่เก่งหารูปภาพ ตามในใบสั่งงานเพื่อพี่เก่งจะได้รวบรวมภาพและ ส่งงานตามใบสั่งงาน ขั้นตอนในการเลือกภาพ เราก็จดรหัสของภาพเพื่อนำมาให้พี่เก่งรวมภาพต่อไป

ช่วงบ่าย

     มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มาขอดูงานในส่วนของแผนกโสตทัศนูปกรณ์และโรงพิมพ์ ซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นก็จัดให้ความรู้รวมๆทั้งฝ่ายเลย แต่จะให้ดูในส่วนของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มากกว่ากองอื่นเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำหนังสือมาเพื่อศึกษาดูงาน

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -เราได้ทำงานในส่วนของงานทางด้านการภาพที่เราเคยมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฝึกงาน เพราะเรารู้สึกว่าเป็นงานที่เราถนัดมากที่สุด ถึงแม้เราจะได้ทำงานเก่าๆ แต่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งเก่าๆได้มากขึ้น

     -เราได้รับความรุ้ใหม่ในการทำบรู้ฟของแผนกการภาพ ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน แต่เรายังไม่ได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะ ไว้พรุ่งนี้เราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆแล้วกันนะ