Contact

เกาะติด KM ติดดาวของ UKM

  เรียนรู้ KM จาก UKM   

เชิญชวนเพื่อนๆ KM-สสอท. รุ่น 1 เข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับ เกาะติด KM ติดดาวของ UKM ใน

website ของ สคส นะคะ เขาไปกันถึงดวงดาวแล้ว เราต้องวิ่งกันซะแล้วค่ะ ไม่มีอะไรที่เราชาวสสอท. ทำไม่ได้หรอกนะคะ จริงมั๊ย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 14016, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

panma
IP: xxx.142.203.27
Written At 

ก็อยากทำอยู่ค่ะ  หลังจากกลับมา ได้นำเสนอเรื่องการไปอบรมครั้งนี้ให้ที่ประชุมคณะทำงาน QA ไปแล้ว และพรุ่งนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการนี้จะใช้ KM ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนค่ะ จะลองทำดูนะคะ