การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน

เด็กไทยรุ่นใหม่.. ฉลาด ..เก่ง.. ดี... มีความสุข

การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ... ทำอย่างไรจะให้สิ่งที่ดี ...คุณภาพชีวิตที่ดี..เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า "ยุทธศาสตร์ที่เราต้องใช้คือ ยุทธศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้ตีฝ่าวงล้อมพม่าเมื่อครั้งล้อมกรุงศรีอยุธยา สำคัญคือต้องรู้จุดอ่อน รู้ว่าจุดไหนควรจะใช้เป็นจุดเริ่มต้น"

วันนี้ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมีการประชุมเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน

โดยมีผู้ที่ทำงานในด้านนี้มาพูดคุยกันมากมายหลายท่าน ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา พญ.นิตยา คชภักดี จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คุณเรืองศักดิ์ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และอีกหลายๆ ท่าน

สิ่งที่นำเสนอในเวทีสรุปได้คือการทำงานต้องอาศัยพลังของผู้หญิง พลังของแม่ที่รักลูกในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางสื่อสารสาธารณะ  ซึ่งทางที่ประชุมก็คงจะดำเนินการนัดประชุม core team เพื่อร่วมกันวางแผนและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งวางแผนจะนำเสนอในเวทีนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชนในอีก 6 เดือนข้างหน้า

คงจะเป็นการเริ่มเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป ก็จะมีการเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มากขึ้น ขยายผล..ขยายวง...คิดว่าไม่นาน สังคมคงจะเกิดสิ่งดีๆ ที่เราทุกคนต่างตระหนักและอยากให้สังคมไทย มีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เข้มแข็ง และมีความสุข

Theme หนึ่งในการทำงานที่น่าสนใจ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ได้กล่าวไว้ก่อนปิดการประชุมว่า เด็กไทยรุ่นใหม่.. ฉลาด ..เก่ง.. ดี... มีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (4)

โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

วันนี้ไป search เพื่อจะดูว่าสมาชิกชาว gotoknow มีบันทึกเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชนและครอบครัวในแง่มุมไหน ลองตามอ่านได้จากที่สรุปมาคะ

นโยบายเพื่อเด็ก โดยคุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์

จัดการความรู้เพื่อเด็กไทยวัยใส

โลกาภิวัตน์ : ควบคุมร้านเน็ต-เกมออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา TV4 Kids

คงจะมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจ ยังก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันดูนะคะ
 

โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

ทำลิงค์ตกไป 2 บันทึก ขอเพิ่มเติมอีก 1 บันทึกคะ

นโยบายเพื่อเด็ก

สถาบันวิจัยและพัฒนา TV4kid

KM พัฒนาเด็กปฐมวัย

สมศักดิ์
IP: xxx.91.196.85
เขียนเมื่อ 
ใครอยากให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กไทยในเรื่องอะไรช่วยกันเสนอหน่อยครับ จะได้ชักชวนกันมาพัฒนา
นภินทร สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ได้เชิญชวนคุณอำพรรณ  เข้าร่วมชุมชน  Child  Program  ด้วยค่ะ  จะได้แลกเปลี่ยนเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนได้สะดวกมากขึ้นค่ะ