ร้านนี้บรรยากาศชาวบ้าน ร่มรื่น ริมนำ  อาหารกุ้งเเม่นำเผา ไหลบัวผัดกุ้งแม่นำ เป็นต้น