COP ผู้ประสานงานวิจัย กับ งานวิจัยสถาบัน

เราจะทำงานวิจัยสถาบันกัน และนำเสนอผลงานในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 "การติดตามผลการดำเนินงานของทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้คณะ 3 ปีย้อนหลัง"

                ผมได้เชิญผู้ประสานงานวิจัย (non-teaching staff) จากทุกคณะมาประชุมร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายว่า เราจะทำวิจัยสถาบันกัน และนำเสนอผลงานในงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 โดยโจทย์วิจัยของเราครั้งนี้คือ "การติดตามผลการดำเนินงานของทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้คณะ 3 ปีย้อนหลัง"  โดยเราได้ประชุมกันไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 49 ที่ผ่านมา  และเรานัดเจอกันอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. 49 , 27 ก.พ. 49 และ 21 มี.ค. 49 ก่อนที่เราจะนำผลงานไปนำเสนอและขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยสถาบัน ในวันที่ 24-28 มี.ค. 49  ณ สวนป่านกกระยาง  แล้วเราก็จะคัดสรรผลงานดีๆ ซึ่งอาจจะทั้งหมดก็เป็นได้ ไปนำเสนอในงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 49 นี้                        

                สำหรับนักวิจัยสถาบันท่านอื่นๆ ที่กำลังทำวิจัยอยู่ หรือ ที่ทำติดค้างมาจากปีที่แล้ว  หากท่านสนใจจะมาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมนำเสนอผลงานของท่านกับเรา เพื่อขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ทางงานวิจัย ยินดีเป็นอย่างยิ่ง  เพราะนั้นคือบรรยากาศการวิจัยที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  นักวิจัยท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ติดต่อมาที่งานวิจัยนะครับ  ที่คุณสาทิตย์  โทร. 0-5526-1000  ต่อ 1578  และเราจะได้พบกันที่ สวนป่านกกระยาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (0)