นัดพบทบทวน

ทบทวนตนเอง ปรับกลยุทธ์ใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2549
ห้องประสานงานโครงการวิจัย มวล.
นัดกรรมการกองทุนมาพบกันหมู่บ้านละ 1 คน ทั้ง 9 หมู่บ้าน
พร้อมด้วยทีมอาจารย์คณะวิจัย และทีมประสานงานกลางชุดพี่ภีม
          หลังจากเพื่อน ๆ มากันพร้อมแล้ว บรรยากาศนั่งแบบกันเอง เป็นรูปตัวยู เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว แจกแบบสอบถามให้แต่ละคนนั่งทบทวนตัวเอง เพื่อรอความพร้อมของทีมงานทุกฝ่าย และเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว อาจารย์ก็เปิดประเด็นด้วยการทักทาย และตามด้วยคำถาม
         *  ตั้งแต่โครงการวิจัยเข้าไปในตำบลกะหรอ กรรมการเองและสมาชิกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
         *  จับประเด็นได้ว่า คณะกรรมการมีการตื่นตัวในการเรียนรู้ และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีการพบปะกันในการประชุมเครือข่าย และได้นำเอาสิ่งดี ๆ ไปใช้กับหมู่บ้านตนเอง
          *  กองทุนสัจจะวันละบาทเริ่มขึ้นได้อย่างไร เหตุผลที่เลือกตั้งกองทุนสัจจะวันละ 1 บาทเพราะอะไร
           * ที่ประชุมเคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งในเวทีประชุมเครือข่าย ค้นหารูปแบบจากอำเภอใกล้เคียง จะตั้ง ไม่ตั้ง     จะตั้ง ไม่ตั้ง   หลายครั้ง จนโครงการวิจัยนำเยี่ยมชมกองทุนสวัสดิการของจังหวัดลำปาง และ จังหวัดสงขลา เกิดปิ้งว่าน่าจะใช่รูปแบบที่เราต้องการค้นหา จึงได้กลับมาชวนคณะกรรมการเครือข่ายไปดูงานของครูชบ จังหวัดสงขลา
อย่างจริงจัง  และพอกลับมาก็ประชุมเพื่อขอมติว่าตั้งหรือไม่ ที่ประชุมไม่ลังเลตกลงว่า
 จัดตั้งแน่นอน
         * คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนี้อย่างไรบ้าง
         * เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ให้สวัสดิการคนทำงาน และยังให้สวัสดิการสมาชิก จึงเริ่มจากให้แต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์กันเอง ในหมู่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง และก็นัดร่างใบสมัคร ทะเบียนสมาชิก จนเสร็จเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็นัดลงพื้นที่หมู่บ้านไหน วันที่เท่าใด ใครลงพื้นที่บ้าง ทำหน้าที่อะไร ในครั้งนี้มีน้องโข่งคิดแต่งเพลงมาร์ชกะหรอ และได้นำออกประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน  เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน  คนทำงานเกิดความภาคภูมิใจ  และในที่สุดจัดตั้งเสร็จทุกหมู่บ้าน หลังจากนั้นนัดมาประชุมกันที่เครือข่ายอีกครั้งสรุปได้สมาชิกทั้งหมด  1013  คน
          *  วิธีการจัดการด้านการเงินของกองทุนนี้จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร
           * หลังจากให้แต่ละหมู่บ้านถ่ายเอกสารทะเบียนสมาชิกส่งให้เครือข่ายตำบล  เพื่อตรวจสอบกับยอดเงินที่ส่งมาแต่ละเดือนว่าครบถ้วนภูกต้อง  ก็จะประกาศรายชื่อคณะกรรมการ  และทะเบียนนสมาชิกเป็นทางการให้แต่ละหมู่บ้านทราบและมีตารางการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้สมาชิกมายื่นเบิกสวัสดิการ
         *  คณะกรรมการเครือข่ายยังต้องการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง
         *   พี่พัชเสนอโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ไปใช้ในหมู่บ้าน และต้องการให้แต่ละหมู่บ้านพัฒนากลุ่มจนสู่มาตรฐาน  ถ้าเป็นสินค้าเหมือนได้รับ อ.ย.
เพื่อน ๆ หลายคนสนับสนุนโครงการดังกล่าว   และรู้สึกคึกคักอยากมาเรียนเพิ่มเติม  และนัดจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันต่อในชุมชน วันที่  26  มกราคม  2549 เวลา  13.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)