การท่องเที่ยวในปี 2530- 2550 20ปีของการท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. นี้ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยุ่กับนโยบายของนักการเมือง หรือ รัฐมนตรีที่ควบคุมการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ หรือบางท่านจะบอกว่า การท่องเที่ยวจะพัฒนาจะต้อง ตัดหัวทิ้งแล้วนำชาวบ้านหรือเจ้าของแหล่งมานั่งคุยกันกันใหม่ น่าจะเป็นทางออกที่ดี
การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ได้มาผลทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น เอง มองเห้นค่าจำนวนการนักท่องเที่ยว กับจำนวนเงินที่เป็นรายได้จากการรคำนวณ ซึ่งที่แท้จริง อาจจะไม่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่แห้จริงจะต้องควรทำกิจกรรมที่มองผลประโยชน์ของเจ้าของแหล่งมาก มาก ต้องมีการเรียนรู้ของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชน ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะมีการนำเสนอสู่สายตาชาวโลก