ความสุขในการเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หาดใหญ่ (2)

คำนำทำเนียบรุ่น

                เมื่อวาน(28 ก.ย.50)ตอนเย็น  ได้รับความกรุณาจากพี่ต้อม(ไชยยันต์ ชนะณรงค์) พี่บ่าวใจดีนำทำเนียบรุ่น "หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเกษตร" ที่จัดอบรมวันที่ 17-21 กันยายน 2550 <อ่านบันทึกตอนแรก>มาให้ผมและพี่เกรียงไกร คนละฉบับ  อ่านดูแล้วก็มีความประทับใจอีกอย่างว่า สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะโยงใยผูกสานสัมพันธ์สำหรับนักส่งเสริมการเกษตรหัวใจ KM ทั้งหลายได้มีข้อมูลไว้เพื่อติดต่อกันได้ ในส่วนของคำนำได้บอกไว้ครอบคลุมดี  ก็เลยนำมาเผยแพร่ต่อทุกตัวอักษรดังนี้ ครับ


                                                              คำนำ
            กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม  ฝึกอาชีพและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตแก่เกษตรกร  โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง  การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว    บุคลากรของกรมฯ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาให้สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมของการเรียนรู้  มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนต้องรู้วิธีการ "การจัดการความรู้"  (Knowledge Management : KM )  อันเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาในงานทั้ง 3 ด้าน คือ พัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจที่มีต่อเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร” เป็นหลักสูตรหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆในภาครัฐ ในการอบรมบุคลากรของกรมฯทั่วประเทศ โดยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายการจัดดำเนินการฝึกอบรม "การจัดการความรู้"  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น
             ทำเนียบรุ่นฉบับนี้ เป็นผลผลิตหนึ่งของการฝึกอบรม  ใช้เป็นสื่อกลางของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม "การจัดการความรู้"   เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ในการพัฒนางาน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรให้สามารถมีอาชีพการเกษตรที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้ต่อไป หวังว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากทำเนียบรุ่นฉบับนี้ในการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน หากมีข้อบกพร่องหรือคำแนะนำประการใด โปรดแนะนำมายัง  โทร.081-1286401 (รศ.ศิริจิต  ทุ่งหว้า)  จักขอบคุณยิ่ง
   
                                                               21 กันยายน 2550
                                            ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกลความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านค่ะ

น่าสนใจ  ตามมาอ่านแล้วค่ะ
ตามมาบอกว่าช่วยไปปลอบขวัญน้องเล็ก นักเรียนโรงเรียนคุณอำนยเมืองคอน ที่นี่ นาทีชิวิต.... เกือบต้องตายข้างถนน

สวัสดีครับ  อาจารย์ MOO

  • ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยม

สวัสดีครับ ครูอ้อย

ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมครับ

สวัสดีครับ ท่านครูนง

  • ทราบข่าวรีบไปตามลิ้งทันที  แต่ที่ทำงานเครือข่ายล่ม เลยรีบมาเปิดที่บ้านน่าหวาดเสียวที่สุดเลยกับเหตุการณ์
  • ขอบคุณที่มาบอกให้ทราบ  แล้วค่อยสัมภาษณ์น้องเล็กเวลาเจอกัน

คำสำคัญ (Tags)

#เรียนรู้ km

หมายเลขบันทึก

133113

เขียน

29 Sep 2007 @ 23:58
()

แก้ไข

10 Jun 2012 @ 10:57
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก