พ่อบุญเต็ม  ชัยลา ปราชญ์แห่งบ้านดงบัง  ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำชุมชนเข้มแข็ง  ตัวอย่างการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีฯทักษิณ  ชินวัตร ยังเคยมาเยี่ยมเยียนและนอนพักค้าง ศาลาพักนอนเมื่อคราวนั้นแม้จะผ่านล่วงเลยมาหลายปี แต่พ่อบุญเต็มยังคง เก็บรักษาสภาพโรงนอนนี้ไว้..คือความภาคภุมิใจ...

      ภายในบริเวณบ้านของพ่อบูญเต็ม มีกิจกรรมมากมาย ที่เราสามารถได้เรียนรู้  ได้เข้าใจวิถีชีวิต  เข้าใจในคำว่าพอเพียง   ปลูกในสิ่งที่กินได้  และกินสิ่งที่ตนเองปลูก  

     การจัดแบ่งกิจกรรม พ่อบุญเต็ม บอกว่าต้องคิดเป็นเงินระยะสั้น  เงินระยะกลาง  และเงินระยะยาว

 1. เงินระยะสั้น ได้แก่ การปลุกพืชอายุสั้น ขายได้ในเวลารวดเร็วเช่น ผักสวนครัว  เห็ด  ปลา  กบ
 2. เงินระยะกลาง ได้แก่ ทำกิจกรรมที่ใช้เวลา 1-3 ปี จึงจะขายได้เช่น การเลี้ยงเป็ดไก่   หมู  วัว  ควาย
 3. เงินระยะยาว ได้แก่ การปลูกไม้ผล  ไม้ใช้สอยขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ตามแนวรั้วบ้าน หรือตามคันนา เพื่อตัดขายเมื่อไม้มีอายุ 20-30 ปี

ตัวอย่างกิจกรรมที่พบเห็นในบริเวณศูนย์นะคะ

 • การเลี้ยงปลา  ส่วนใหญ่เป็นปลาดุก

 • การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน  เป็นอาคารหลายหลัง ทำรายได้ดี

 • การเลี้ยงเป็ด-ไก่แบบปล่อย

 • เรือนเพาะชำกล้าไม้

 • การปลูกไม้ใช้สอยขนาดใหญ่ หลายชนิด

 • การปลูกไม้ใหญ่ตามคันนา

 • ห้องน้ำสะอาดมีบริการจำนวนมาก

 • กล้วยสุกจากสวนไว้ต้อนรับผู้มาเยือน