ว่านหนุมานประสานกาย

ลักษณะ
เป็นไม้พุ่ม แตกก้านออกตามลำต้น แต่ละก้านจะมีใบเป็นพุ่ม ๆ ละ 8-9 ใบ ใบลักษณะท้ายใบมนปลายใบแหลมสีเขียวเป็นมัน ทรงพุ่มก้านใบจุซ้อน ๆ กันขึ้นไปงดงามมาก ว่านนี้สังกรณีก็เรียก แต่อย่าให้เลอะเทอะลามปามไปถึงตรีชะวาเลยครับ เพราะเป็นไม้คนละต้น
ประโยชน์
สรรพคุณทางเภสัชสูงมาก เนื้อที่ตรงนี้อธิบายไม่พอ ได้ผลและชะงัดยิ่งนัก ใช้รักษาเกี่ยวกับทางระบบหายใจ แพ้อากาศ โรคหอบหืดทุกระยะ แม้เรื้อรังหรือวัณโรครุนแรงอาเจียนออกเป็นโลหิต ใช้ใช้ของว่านนี้ต้มกิน ขนาดมากน้อยและวันเวลาอยู่ที่ความรุนแรงของโรคที่เป็น เป็นมากใช้ตั้งแต่ 20 ถึง 30 ช่อ ต้มกับน้ำสะอาดเคี่ยวจนงวดกินทุกวัน ได้ผลมามากแล้ว สมุนไพรไทยนี่แหละวิเศษยิ่งนัก ไทยเรารู้จักใช้รักษาโรคมาแต่ปู่ย่าแล้ว จงหามาปลูกไว้เถิด