สรุปคำศัพท์ก่อนสอบTerminology Abnormal Uterine Bleeding

สรุปคำศัพท์ก่อนสอบTerminology Abnormal Uterine Bleeding

Oligomenorrhea ประจำเดือนมาจำนวนครั้งน้อย รอบมากกว่า 35 วันเช่น 40 วันมา 50 วันมา

Polymenorrhea ประจำเดือนมาบ่อย รอบน้อยกว่า 21 วัน ปริมาณไม่มาก

Amenorrhea ไม่มีประจำเดือน

Intermenstrual ช่วงกึ่งกลางมีประจำเดือน มีเลือดออกกระปริดกระปรอย

Menorrhagia ประจำเดือนมานานมามาก รอบปกติ

Metrorrhagia ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่เป็นรอบ แต่ไม่มาก มานานเป็นส่วนใหญ่

Menometrorrhagia ปรจำเดือนมามาห มานาน ไม่เป็นรอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (3)

Mr_jod
IP: xxx.139.205.185
เขียนเมื่อ 

Primary การไม่มีประจำเดือน

สาเหตุ

1.ไม่มีช่องคลอดแต่กำเนิด Cervix

2.ไม่มีมดลูกแต่กำเนิด Uterus

3.ไม่มีรังไข่แต่กำเนิดOvary

4.เป็นเพศชาย เหมือนผู้หยิงทุกประการ แต่ไม่มีมดลูก ไม่มีประจำเดือน มาด้วยเป็นหมัน มีหน้าอก ไม่มีขนรักแร้

5.มีการอุดที่ vagina มีพัฒนาการเป็นสาว ปวดท้องทุกเดือน คลำได้ก้อนหน้าท้อง ตรวจภายในพบก้อนสีดำตรงvagina เยื่อพรมจารีไม่ทะลุ รักษาใช้มีดกรีด

Mr_jod
IP: xxx.139.205.185
เขียนเมื่อ 

Secondary เคยมีประจำเดือนแล้วไม่มีประจำเดือน

1.ฉีดยาคุม ไม่ต้องทำอะไร รอเวลาอย่างเดียว

2.ตั้งครรภ์

3.หมดประจำเดือน

4.ประวัติการได้ยาต่างๆ

5.ยาคุมหลังมีเพศสัมพันธ์ กินเป็นประจำไม่ต้องทำอะไร รอเวลา

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ปัญหาพบบ่อย
* ตกขาว
* ปวดท้องน้อย
* ประจำเดือนผิดปกติ
* Pap smear ผิดปกติ

ตกขาว
 * Fungal infection
 * Bacterial vaginosis
 * Trichomonas vaginitis

ประจำเดือนผิดปกติ
Primary Amenorrhea 
 * No menstrual period by: 16  years old or 1 year beyond Family History.
 * No secondary sexual characteristics by 14 years old
Secondary Amenorrhea
 * Previously regular cycles: 3 months of no Menses.
 * Previously irregular cycles: 6 months of no Menses.

ประจำเดือนผิดปกติ
 * Premenopause
 * Perimenopause
 * Postmenopause

Terminology Abnormal Uterine Bleeding
Definition  
Menorrhagia Prolonged or excessive bleeding at regular intervals 

Metrorrhagia Irregular, frequent uterine bleeding of varying amounts but not excessive 

Menometrorrhagia Prolonged or excessive bleeding at irregular intervals 

Polymenorrhea Regular bleeding at intervals of less than 21 days 

Oligomenorrhea Bleeding at intervals greater than every 35 days 

Amenorrhea No uterine bleeding for at least 6 months 

Intermenstrual Uterine bleeding between regular cycles