ความเห็น 10276

สรุปคำศัพท์ก่อนสอบTerminology Abnormal Uterine Bleeding

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ปัญหาพบบ่อย
* ตกขาว
* ปวดท้องน้อย
* ประจำเดือนผิดปกติ
* Pap smear ผิดปกติ

ตกขาว
 * Fungal infection
 * Bacterial vaginosis
 * Trichomonas vaginitis

ประจำเดือนผิดปกติ
Primary Amenorrhea 
 * No menstrual period by: 16  years old or 1 year beyond Family History.
 * No secondary sexual characteristics by 14 years old
Secondary Amenorrhea
 * Previously regular cycles: 3 months of no Menses.
 * Previously irregular cycles: 6 months of no Menses.

ประจำเดือนผิดปกติ
 * Premenopause
 * Perimenopause
 * Postmenopause

Terminology Abnormal Uterine Bleeding
Definition  
Menorrhagia Prolonged or excessive bleeding at regular intervals 

Metrorrhagia Irregular, frequent uterine bleeding of varying amounts but not excessive 

Menometrorrhagia Prolonged or excessive bleeding at irregular intervals 

Polymenorrhea Regular bleeding at intervals of less than 21 days 

Oligomenorrhea Bleeding at intervals greater than every 35 days 

Amenorrhea No uterine bleeding for at least 6 months 

Intermenstrual Uterine bleeding between regular cycles