ในการพัฒนาคุณภาพหลากหลายมาตรฐานที่ออกมาในปัจจุบันนี้ ก็เป็นที่ยอมรับ ชื่นชอบในการปฏิบัติแตกต่างกัน แต่เท่าที่ผมได้พยายามวิเคราะห์ดูแล้ว ผมกลับคิดว่าแก่นแท้จริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันนัก แต่จะแตกต่างที่การใช้ภาษา คำพูดและวิธีการปฏิบัติเท่านั้น

             การมองให้เห็นแก่นหรือเนื้อใน(Content)จะทำให้เราเข้าใจได้มากกว่าการติดอยู่ที่เปลือกนอก(Context) การพูดอย่างนี้ ไม่ใช่Contextไม่สำคัญ ยิ่งมีความสำคัญมาก แต่ที่สำคัญต่อความสำเร็จของเราคือContextของเรา ไม่ใช่Contextของคนอื่น เราเอาแนวคิดหรือเนื้อในหรือContentของคนอื่นมาได้ แต่อย่าเอาContextของคนอื่นมาด้วย

               หากจะพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของHA ผมคิดว่าแก่นของHAมีแค่ 3 ประการคือ

1.  ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง(Patient-centered Approach)

2.  ทำงานเป็นทีม(Multidisciplinary Teamwork)

3.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement)

               พอเข้าใจแก่นทั้ง 3 ข้อนี้แล้ว ก็ไปประยุกต์เป็นวิธีปฏิบัติได้ตามที่เราเห็นสมควร เหมาะสมกับบริบทของเราได้

               ในการนำแก่นHAไปปฏิบัตินี้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับที่อาจารย์หมออนุวัฒน์ได้เสนอไว้ 3 ประการคือ

1.  ทำงานประจำให้ดี

2.  มีอะไรให้คุยกัน

3.  ขยันทบทวน

               ซึ่งแนวทาง 3 ข้อนี้ จะสะท้อนให้เห็นการนำแก่นของHAไปปฏิบัติในงานประจำของตนเองได้จริง