KMบรรยายสำนักงานพัฒนาชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประเภทไหน แนวคิดหลักการของการจัดการความรู้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด แต่ต้องดูว่าจะใช้KMเพื่อพัฒนาองค์การ หรือพัฒนาบุคคลากรหรือพัฒนางานกับชุมชนหรือประชาชน

         เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยและศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 5 ลำปาง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และการทำกิจกรรม 5 ส รวมแล้วเกือบ 50 คน นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์และท่านพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก ซึ่งท่านน่ารักมาก นั่งร่วมฟังจนจบ โท่ทางท่านมีความตั้งใจจริงในการนำการจัดการความรู้ไปใช้

         ในช่วงเช้า ผมราวน์วอร์ดเสร็จ 8 โมงเช้า ทีมงานมาถึงที่บ้านตากประมาณ 9 โมงกว่าๆ ก็ได้พูดคุยกับพี่เกศ ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ พอประมาณ 9.30 น. ผมก็ได้เล่าการจัดการความรู้ในภาพรวมของโรงพยาบาลบ้านตากให้ฟัง จนถึงเที่ยง พักทานอาหารกลางวัน บ่ายโมงทีมจะเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ 5 ส ด้วย ประมาณ 14.30 น. ก็มีการเล่าการทำ 5 ส โดยประธาน 5 สคือพี่ต๋อมและเลขาคือน้องนิด และได้เปิดให้มีการเล่าความรู้สึกที่มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ ก็เป็นที่ประทับใจกันทั้งผู้รับและผู้มาเยือน

          ในการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ผมคิดว่า การทำการจัดการความรู้ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละลักษณะขององค์การ โดยการนำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง

1.  การพัฒนาองค์กร จะมีขอบเขตชัดเจน ทำให้หน่วยงานน่าอยู่ มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยผู้บริหารเป็นCKO ส่วนผู้ปฏิบัติเป็นคุณกิจ

2. การพัฒนาบุคลากร นำมาใช้ในการสร้างและประเมินCompetency ของพนักงานได้ ประเมินการเป็นKnowledge workerได้

3. การพัฒนางานที่รับผิดชอบ อย่างของพัฒนาชุมชนจะต้องเกี่ยวข้องกับชาวบ้านและชุมชน เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างมาก มีปัจจัยภายนอกหน่วยงาน(แต่เป็นภายในชุมชน)ที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมได้ยาก หากจะพัฒนาชุมชน จะต้องเราจะต้องเป็นผู้ประสานหรือผู้กระตุ้นเท่านั้น ส่วนการกำหนดเรื่องผู้นำการจัดการความรู้ น่าจะเป็นตัวผู้นำชุมชนเองและคุณกิจก็คือตัวชาวบ้านทุกคนในชุมชน

          ในการจัดการความรู้นอกจากจะต้องตั้งธงให้ชัดแล้ว กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจนด้วย ว่าเป้าหมายสำคัญที่ทำKMตอนนี้จะมุ่งไปที่จุด1,2หรือ3 เพราะบทบาทของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอาจจะต้องทำแตกต่างกันไป

          ถ้าทำในหน่วยงาน อาจจะเป็นคุณกิจ แต่ถ้าออกไปในชุมชนอาจจะต้องเป็นคุณอำนวยหรือคุณประสานก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)