การทำงานในฐานะ "คุณประสาน" ของเครือข่าย ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รพ. และ PCU บางแห่ง ดิฉันมักจะประเมิน (เดา) อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของที่นั้นคร่าวๆ ในใจ จากการพูดคุยกับทีมงานและผู้ป่วยที่มาใช้บริการ สังเกตวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ ดิฉันว่า "งาน" น่าจะเดินไปได้ดีได้เร็ว

๑. แพทย์เป็นทั้งผู้นำและผู้ผลักดัน ร่วมทำงานอย่างออกหน้าออกตา ไม่ใช่อยู่เบื้องหลัง (เฉยๆ) แบบใครอยากทำอะไรก็ทำไป ไม่ขัดไม่ขวาง เท่านั้น 

๒. ทีมงานเล่าให้เราฟังได้ถึงงานที่ทำอยู่และจะทำต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพ้อฝัน รู้สถานการณ์จริง มีข้อมูล เวลาเล่าน้ำเสียงของเขาจะหนักแน่น มั่นคง แววตาสว่างสดใส มีความภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ก็รู้สึกว่ายังต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอีก

๓. สภาพแวดล้อมที่ รพ.หรือที่ PCU แสดงให้เห็นว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีบรรยากาศที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ดูเป็นที่ที่มีชีวิตชีวา

๔. ผู้ป่วยที่มาใช้บริการมีหน้าตาสดชื่น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ให้บริการ

การประเมิน (เดา) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (อาจจะมี ๖ ด้วย) ของตนเองนี้ อาจจะผิดก็ได้ ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙