ประสาทสัมผัสที่บอกได้

ประเมินอนาคตของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

การทำงานในฐานะ "คุณประสาน" ของเครือข่าย ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รพ. และ PCU บางแห่ง ดิฉันมักจะประเมิน (เดา) อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของที่นั้นคร่าวๆ ในใจ จากการพูดคุยกับทีมงานและผู้ป่วยที่มาใช้บริการ สังเกตวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ ดิฉันว่า "งาน" น่าจะเดินไปได้ดีได้เร็ว

๑. แพทย์เป็นทั้งผู้นำและผู้ผลักดัน ร่วมทำงานอย่างออกหน้าออกตา ไม่ใช่อยู่เบื้องหลัง (เฉยๆ) แบบใครอยากทำอะไรก็ทำไป ไม่ขัดไม่ขวาง เท่านั้น 

๒. ทีมงานเล่าให้เราฟังได้ถึงงานที่ทำอยู่และจะทำต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพ้อฝัน รู้สถานการณ์จริง มีข้อมูล เวลาเล่าน้ำเสียงของเขาจะหนักแน่น มั่นคง แววตาสว่างสดใส มีความภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ก็รู้สึกว่ายังต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอีก

๓. สภาพแวดล้อมที่ รพ.หรือที่ PCU แสดงให้เห็นว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีบรรยากาศที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ดูเป็นที่ที่มีชีวิตชีวา

๔. ผู้ป่วยที่มาใช้บริการมีหน้าตาสดชื่น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ให้บริการ

การประเมิน (เดา) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (อาจจะมี ๖ ด้วย) ของตนเองนี้ อาจจะผิดก็ได้ ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)