ทำแผนยุทธศาสตร์ปี 51

เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพแบบพอเพียงที่มีคุณภาพ

                  เขียนเรื่องงานไว้แลกเปลี่ยนซะทีครับ โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีเรื่องงานมาแลกเปลี่ยนมากมายนัก เพราะส่วนตัวเห็นว่าทำงานเครียดมาเยอะแล้ว  แต่คิดว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้มีความชัดเจนของการลำดับอยู่พอสมควรก็เลยอยากเขียนบันทึกไว้ครับ   เครือข่าย  สุขภาพมัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ซึ่งประกอบด้วย รพ.มัญจาคีรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย และสถานีอนามัยในเขตเครือข่ายอีก 15 แห่ง  ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ปี 2551 - 2553

             ขั้นแรกพวกเราช่วยกันกำหนดวิสัยทัศน์ จากการระดมความคิด ประสบการณ์ และความมุ่งหวัง ของแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ผนวกกับนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประเทศ ความคาดหวังของประชาชน  ภารกิจหลัก ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  

             นำความคิดเห็นแต่ละคนมารวมกันโดยเลือกจาก คำสำคัญของแต่ละข้อความ  ( key word ) มาสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ร่วม

              เหล่านี้เป็นความคิดเห็นที่กลั่นจากหลักการแนวคิดประสบการณ์ ฯลฯ ที่กล่าวไว้ตอนต้น    สีชมพูคือคำสำคัญครับ สีเหลืองคือคำหรือกิจกรรม หรือ นโยบาย ที่เลิกใช้ไปแล้ว  สีแดงคือ สิ่งที่เน้นย้ำเป็นพิเศษ

 • เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนา งาน สร้างเสริมสุขภาพอนามัย มีความเป็นเลิศด้าน บริหาร บริการและวิชาการ โดยการมี ส่วนร่วม ของ ภาคีเครือข่าย สุขภาพและประชาชน เพื่อนำไปสู่การเป็น เมืองไทยสุขภาพดี
 • เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนา สุขภาพแบบพอเพียง มีความเป็นเลิศด้าน บริหาร บริการและวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน เพื่อให้อำเภอมัญจาคีรี เป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 • เป็นองค์กร เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มีคุณภาพโดยประชาชนส่วนร่วม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย โดยประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ สร้างเสริมสุขภาพ ให้บริการ ระบบสุขภาพที่มี คุณภาพ และมี ความเสมอภาค มุ่ง สู่เมืองไทยแข็งแรงอย่าง
 • เป็นองค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขที่มีการ บริการที่ได้มาตรฐาน
 • ประชาชนและ ตัวแทนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 • มีการบริหารจัดการขององค์กร ที่มี มาตรฐาน และมี ความเป็นธรรม
 • มี สวัสดิการ ด้านต่าง ๆ สำหรับ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ
 • ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขและยั่งยืน
 • เป็นเครือข่ายสุขภาพในการ พัฒนาระบบสุขภาพ แบบ พอเพียง
 • ประชาชน ชุมชน สังคม มีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน
 • เป็นองค์กรหลักในการพัฒนางาน สร้างเสริมสุขภาพอนามัย มีความ เป็นเลิศ ด้าน บริหาร บริการและวิชาการ
 • เป็น cup ที่มีคุณภาพบริการ โดยภาคีสุขภาพ มีส่วนร่วมเพื่อชุมชน อยู่เย็นเป็นสุข
 • องค์กรที่บริหารงาน แบบโปร่งใส
 • บริการได้มาตรฐาน และ ประชาชนพึงพอใจ
 • เป็นสถานบริการที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและ การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย สุขภาพและประชาชน พัฒนาระบบ สุขภาพแบบพอเพียงและยั่งยืน
 • เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนมีความเป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการและวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชน เพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

                   และสุดท้ายองค์กรก็ได้วิสัยทัศน์ เป็นภาพฝันและเข็มทิศมุ่งทางการทำงานของพวกเราที่จะผลักองค์กรไปในทางเดียวกันครับ

วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพแบบพอเพียงที่มีคุณภาพ

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sweet home

คำสำคัญ (Tags)#พอเพียง#อยู่เย็นเป็นสุข#เครือข่ายสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 126558, เขียน: 09 Sep 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านมดเอ็กซ์ ซุปเปอร์วัน

มาอ่านวิสัยทัศน์ของ องค์กรท่านมด ฯ แล้ว รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในการทำให้องค์กรบริหารแบบพอเพียง-มีคุณิภาพและสามารถทำให้ประชาชนอยู่เย็นเ็ป็้นสุขอย่างยั่งยืน..

ช่างเป็นภาระหนักเสียนี่กระไร แต่ชื่นชมที่มีการนำเอาเครือข่ายมาคิดร่วมกันนะคะ แถมยังคิดได้สำเร็จด้วยสิคะ..เก่งจริงๆ เพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นการประชุมแบบที่ให้คนเสนอไปคิดมาแล้วนำมาเสนอใหม่ทีหลังน่ะค่ะ

วิสัยทัศน์นี่มีการเปลี่ยนทุกปีมั้ยคะ ?

 

เขียนเมื่อ 

ผมเองก็ไม่ค่อยได้นำเรื่องงานประจำมาถ่ายทอดแบบตรงๆสักเท่าไหร่ ส่วนมากเป็นถ่ายทอดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร มากกว่า ด้วยเหตุผล / ข้อจำกัดบางอย่าง เพราะทำงานในภาคเอกชน

ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำครับ น่าจะใช้ต่อยอดได้

การวางยุทธศาสตร์ แบบ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

http://www.rut-mba.com/index1.php

 

 

สวัสดีครับคุณเบร์ดP

      ขอบคุณที่ชมนะครับ ก็ช่วย ๆ กันคิดน่ะครับ หลาย ๆ คนก็มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์องค์กรอยู่บ้างแล้ว  แต่ก็กว่าจะเข้าใจกันในระดับที่ทำงานออกมาได้แบบนี้ก็เคี่ยวและล้มลุกคลุกคลานกันมาหลายปี

       ที่ผ่านมากระบวนการไม่ค่อยชัดนัก ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

       แต่ครานี้ก็ดีขึ้นครับ ส่วนเรื่องนำองค์กรไปสู่ภาพฝันเป็นเรื่องยากครับ  ได้ในระดับหนึ่งก็น่าจะยินดีแล้ว  ที่สำคัญแค่ได้จุดมุ่งหมายร่วมกันก็ชื่นใจแล้วครับ

        ส่วนวิสัยทัศน์ผมว่าไม่ควรเปลี่ยนบ่อยน่ะครับ  ครั้งนี้หน่วยงานก็จะใช้วิสัยทัศน์นี่ 3 ปี ก็คงจะพอเหมาะน่ะครับ  แต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขององค์กร องค์ประกอบของการทำงาน หรือ นโยบาย หรือบริบทอื่น ๆ ก็คิดว่าคงต้องเปลี่ยนน่ะครับ

       แล้วก็คิดว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะแยะภายในปีนึง  ดังนั้นสามปีน่าจะเหมาะกว่าน่ะครับ

       ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 
สบายดีไหมคะ? มาชวนคุณไปเที่ยวงานสัมพันธ์ชุมชนที่บล็อกครูบ้านๆค่ะ ต้าได้นอนค้างที่ร.ร.ด้วยตั้ง 1 คืนแน่ะ...อย่าลืมแวะมานะคะ

สวัสดีค่ะน้องชาย

แวะมาเยี่ยมค่ะ

รูปใหม่  หล่อเข้าท่าเชียวนะคะ 

อิอิ

สวัสดีครับครู้ต้าP

            ผมไปร่วมงานช้าไปกลับมาบ้านหลังจากไปประชุมน่ะครับ  เลยเห็นบัตรเชิญเมื่อวาน  ไปดูแล้วครับ  เยี่ยมมากเลย  เป็นข่าวดีจากทางใต้อีกข่าวที่ครูต้าช่วยเสนอมาให้เราชาวโกทูโนวได้รับรู้

           ขอบคุณนะครับที่มาเชิญถึงบ้านเลย

P  สวัสดีครับคุณพี่หนิง

                ขอบคุณที่มาเยี่ยมแล้วยังฝากคำชมที่ถูกใจ๊ถูกใจไว้ด้วยครับ  ทำเอาผมมีกำลังใจเพิ่มเป็นกอง

               เดี๋ยวไว้จะเข้าไปชมพี่หนิงเป็นการตอบแทนครับ

ทำงัย  ไม่มีตรงเพิ่มข้อมูลในส่วน  ของเราเลย  ว่ะ  ลองหาวิธีให้ด้วย