การรับเงินช่วยพิเศษ

ต้องจ่ายให้กับนาง ก. เพราะนาย ข. ได้แสดงเจตนาไว้

        เงินช่วยพิเศษคือเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ให้เป็นผู้รับเป็นหนังสือ จำนวน 3 เท่าของเงินเดือนในเดือนที่ตาย เพื่อจัดงานศพ แต่ในการจ่ายเงินพิเศษบางกรณีมีปัญหา เช่น กรณีต่อไปนี้

         นาง ก.ขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณี นาย ข. ซึ่งเป็นสามีถึงแก่กรรมและนาย ข. ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุให้นาง ก. เป็นผู้รับเงินช่วยพิเศษนี้ แต่มีนางสาว ค. ซึ่งเป็นบุตรของนาย ข. กับภรรยาคนก่อนได้หย่าร้างกันแล้วได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยจ่ายเงินขอให้ระงับการจ่ายเงินช่วยพิเศษแก่นาง ก. โดยอ้างว่านาง ก. เป็นผู้ขับรถชนนาย ข. ถึงแก่ความตาย เรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่ หน่วยจ่ายเงินจึงได้ระงับการจ่ายเงินไว้ชั่วคราว และหารือไปที่กรมบัญชีกลางว่าทำถูกหรือไม่

          กรมบัญชีกลางตอบว่าเงินดังกล่าวต้องจ่ายให้กับนาง ก. เพราะนาย ข. ได้แสดงเจตนาไว้ แม้ว่านางสาว ค. จะขอให้ระงับการจ่ายเงินดังกล่าวก็ตาม

          ข้อมูลจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/7584 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดา

คำสำคัญ (Tags)#เงินช่วยพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 125709, เขียน: 06 Sep 2007 @ 15:30 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 09:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
   ชื่นชมท่านรองฯสุพจน์ที่แบ่งปันความรู้/ประสบการณ์ในบล็อกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง