เครือข่ายที่คอยสนับสนุนงาน กศน.บางน้ำเปรี้ยว

การสนับสนุนงาน กศน.

สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย  ก็คือ เครือข่ายขององค์กร  สถานศึกษาก็ต้องมีเครือข่ายเหมือนกันที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลืองานของกศน.ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี  และเรียบร้อย  ซึ่งเครือข่ายที่ กศน.บางน้ำเปรี้ยว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี มีด้วยกัน 8 ท่าน คือ

1. นายชูศักดิ์   ตรีสาร  (นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว)

2. ผู้ใหญ่มยุเรศ   ปลอดเปลื้อง  (ด้านสายสามัญและด้านอาชีพ)

3. นางสาวพาฝัน  เอมขวัญยืน  (กล่มพัฒนาอาชีพการประดิษฐ์ลวดลายบนผืนผ้า

4. นางลำละ  รอแผน  (กลุ่มแม่บ้านเกษตร  ศรีหมอนทอง)

5. บริษัทกุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดี้ (สถานประกอบการ)

6. นางทัศนีย์   การปลูก  (สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ)

7. ผู้ใหญ่ทวี  จันทร์วิเศษ   (สนับสนุนงานของกศน.ทุกด้าน)

8. นายเต็ง   ชาญวิชิต  (เศรษฐกิจพอเพียง)

         จากที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมานั้น  ได้รับการอนุเคราะห์จากเครือข่ายดังกล่าวนี้  เป็นอย่างดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วมของเครือข่าย กศน.

หมายเลขบันทึก: 125707, เขียน: 06 Sep 2007 @ 15:22 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)