งานวิจัย กับ การจัดการความรู้(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ เครื่องมีอในการพัฒนาทีมงานวิจัย

ทีมงาน KKU_KM และ ทีมงาน Research_PSU

 ทีมงาน KKU_KM ได้รับการทาบทาม จากท่านรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายวิจัย มอ Click) ให้ไปร่วม "ลปรร เพื่อ พัฒนาทีมงานวิจัย โดยใช้กิจกรรม KM เป็นสื่อ"

 หัวปลามีดังนี้ครับ

เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนา
1.ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ในภารกิจของตนในฐานะฝ่ายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารและพฤติกรรมศาสตร์และสามารถนำสิ่งต่อไปนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ท่าน รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ รองประธาน KKU_KM และ ผมจะไป "F2F" กับทีมงานท่านครับ

JJ


 

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)