ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

bussara_sri
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีดังนี้

1. สพฐ.กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน เพื่อส่งให้ สพท.ศึกษาเป็นการล่วงหน้า

2. สพฐ. จัดอบรมให้ความรู้แก่สพท. ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพท.ที่ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

3.  ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่บุคลากรในสังกัด  และแต่งตั้งมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่บุคลากรรับผิดชอบ

4.  ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดและกลุ่มภารกิจหลัก

5.  ทั้งสพท. และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยรายงานรอบ 6 เดือน  9 เดือน  และ  12  เดือน

6.  สพฐ.แจ้งผลคะแนนให้สพท.ทราบ  เพื่อตรวจสอบและยืนยันตามภารกิจให้สพฐ.ทราบ

7. สพฐ. แจ้งให้สพท.ตรวจสอบจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

8. สพฐ.จัดสรรเงินรางวัลให้แก่สพท.ตามค่าคะแนนที่ได้รับ

9.  สพท.จัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรตามจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามผลการปฏิบัติงาน

10. สพท.โอนเงินรางวัลให้แก่บุคลากรตามจำนวนบุคลากรในปีงบประมาณดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องน่ารู้จากกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ.#กลุ่มนโยบายและแผน#ชุมชนนักจัดการความรู้#km สพท.พะเยา เขต 2#กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

หมายเลขบันทึก: 125263, เขียน: 05 Sep 2007 @ 14:22 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายครับ

      มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆ ที่ภาคภูมิใจ ลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับ

                              หนุ่ม ศน.