ความก้าวหน้าของเครือข่าย

ผลการพิจารณา performance agreement

จากการที่เราในนามของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกับตัวแทนของเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการประชุมวางแผนการทำงานเคือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพแบบผสมผสานระหว่าง HA HPH โดยใช้กระบวนการ KM และ Clinical Tracer เป็นตัวเชื่อมโยง ในวันที่ 15 16 ธันวาคม 48 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเครือข่ายจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาเป็นจำนวนมาก ขณะนี้มีจังหวัดที่ได้ส่ง Performance agreement มาทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯได้ดำเนินการส่งให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาได้แก่จังหวัด แพร่ ปราจีนบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ พังงา สระแก้ว บางจังหวัดได้รับผลการพิจารณาไปบ้างแล้วเช่นจังหวัดปราจีนบุรี และ แพร่ เป็นต้น ส่วนเครือข่ายจังหวัดอื่นจะทยอยส่งผลการพิจารณาให้นะคะ  แต่ตอนนี้หากโทรศัพท์มาไม่ได้รับสายอย่าได้โกรธกันนะคะ เพราะไม่สะดวกรับเนื่องจากประชุมอยู่บ้าง อยู่ต่างจังหวัดบ้างค่ะ หากมีความก้าวหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)