หากหน่วยงานเรา ตัวเราอยากทำKM แต่รู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองไม่รู้เรื่องKMสักเท่าไหร่ ลองทำกิจกรรมการจัดการความรักก่อนสิครับ ทำยังไงให้คนในหน่วยงานรักกันคุ้นเคยกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน อาจใช้กิจกรรมโอดีหรือกิจกรรมwalk rallyก็ได้ เป็นการสร้างทีม ได้ใจ แล้วจะนำไปสู่การจัดการความรู้ที่ง่ายขึ้น ความรักความคุ้นเคยของพนักงาน จะนำไปสู่ความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ อยากบอกเล่าพูดคุยกัน จัดเวทีแบบไม่เป็นทางการให้ กินข้าวกลางวันด้วยกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกจะเกิดขึ้นได้เองแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในกลุ่มทำงานเล็กๆ อาจไม่จำเป็นต้องสร้างธารปัญญาเพราะดูเป็นทางการไป สร้างธารน้ำใจก่อนครับ พอได้ธารน้ำใจ ธารน้ำคำ(พูด)ก็จะตามมา และที่สุดก็ไปสู่ธารปัญญาได้  
             แล้วเราจะเป็นงงว่า เราทำKMเป็นได้ แม้ไม่รู้เรื่องKM แถมได้เนื้อหาสาระที่เป็นผลลัพธ์ด้วย โดยที่ไม่มีรูปแบบยุ่งยาก ไม่ต้องไปทบทวนอ่านทฤษฎีมากมาย