พี่ดูแลน้อง

 

          โรงเรียนบ้านเนินสง่า เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สนองนโยบายฯ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันนี้โครงการพี่ดูแลน้อง ได้จัดกิจกรรมกำจัดเหาด้วยใบน้อยหน่าผสมยาเส้น โดยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมจากท่านผู้อำนวยการสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำทีมโดยคุณครูมะณี  อนุรักษ์พนาวัน คุณครูกนกนาถ  สายคำมาตย์ เจ้าของโครงการพี่ดูแลน้อง และโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

   
   

          เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี โครงการพี่ดูแลน้องในวันนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรม กำจัดเหาด้วยสมุนไพร โดย นักเรียนทุกชั้นเรียน นำใบน้อยหน่ามาจากทางบ้านนำมารวมกัน รวบรวมโดยพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในภาคบ่ายได้ช่วยกันผลิตยากำจัดเหา โดยการคั้นเอาน้ำใบน้อยหน่าผสมกับยาเส้น คลุกเคล้าเข้าที่แล้ว ต่อมาก็เป็นหน้าที่ของน้องๆ ชั้นประถมปีที่ 1-6 เข้าแถวมา เพื่อให้พี่ๆช่วยกันหมักยากำจัดเหาให้น้องๆ อย่างตั้งอกตั้งใจ

   
   

          สิ่งที่ผมได้รู้สึกถึงความรักความผูกพันระหว่างพี่กับน้องในโรงเรียน พี่ๆดูแลน้องด้วยความห่วงใย และน้องๆก็ให้ความเคารพพี่ๆด้วยความจริงใจและชื่นชมกิจกรรมนี้ แม้แต่พี่ๆที่เป็นนักเรียนชายยังช่วยกันอย่างเต็มใจและมีความสุข โดยที่คณะครูเพียงแค่แนะนำและดูแลอยู่ห่างๆเท่านั้น กิจกรรมกำจัดเหาของโรงเรียนเราในวันนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีพร้อมทั้งได้ความอิ่มเอมใจไปตามๆกัน นี้แหล่ะครับ ความสุขใจอย่างหนึ่งที่เราหาได้ไม่ยากเลยครับ