เทคนิคการสอนพลศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยสอดแทรกในเกม

         ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ๆ ทำให้ได้พบว่านักเรียนที่เรียนพลศึกษาส่วนหนึ่งยังมีสมรรถภาพทางกายที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามเพื่อน ๆ ได้ ทราบว่านักเรียนส่วนนั้นไม่ชอบออกกำลังกายและเล่นกีฬา
       ข้าพเจ้าได้แนะนำแก้ไข โดยการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการ   มีขั้นตอนวิธีการดังนี้

1. ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยสอดแทรกในเกม เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

2. จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้แข่งขันเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นและอยากจะชนะ
3. ให้นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ปฏิบัติกิจกรรมบ่อย ๆ
4. ให้นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคนเพื่อจะได้ทราบว่าสมรรถภาพตนเองอยู่ในระดับใด
5.
นำสมรรถภาพใดที่นักเรียนไม่ผ่านก็ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและทดสอบโดยมีเกณฑ์กำหนดและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
   หลังจากที่ได้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกายโดยการสอดแทรกเกม และประกอบกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการแข่งขันกัน   และการที่ให้นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาได้ทันเพื่อนๆได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติบ่อยๆและซ้ำๆ   และได้มีการจัดกิจกกรรมสมรรถภาพทางกายทุกคนหลังจากที่ได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆแล้วเพื่อจะได้ทราบว่าสมรรถภาพตนเองอยู่ในระดับใด  ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกว่าช่วงที่เปิดภาคเรียนใหม่ๆ
                                                                           
                                                                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนสุขและพละ

หมายเลขบันทึก: 124388, เขียน: 02 Sep 2007 @ 14:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นายวัชระ เผือกงาม
IP: xxx.136.98.90
เขียนเมื่อ 

บทความนี้น่าสนใจดีครับ