ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ

ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

"การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ด้วยการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ"

   การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะ เห็นคุณค่าของศิลปะ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป

     การใช้กระบวนการกลุ่มและการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มาประดิษฐ์เป็นท่ารำที่สวยงาม และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการดำเนินการและพัฒนานวัตกรรม 

      1. สืบค้นภูมิปัญญา                2. รวบรวมผลการสืบค้น

      3. นำมาประดิษฐ์ท่ารำ           4. ออกแบบชุดการแสดง

      5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้    6. สรุปรวบรวมผล

      7. ขยายผล                            8. พัฒนาต่อยอด 

      ผลจากการเรียนการสอน

      ประดิษฐ์ท่ารำได้การแสดง 5 ชุด พร้อมกันนี้ได้จดลิขสิทธิ์งานวิจัย และท่ารำ "การแสดงชุดภูมิปัญญาบ้านหมี่" แล้วดังนี้

     ชุดการแสดงที่ 1  ชุดเซิ้งปลาร้า                    มี 16 ท่า

     ชุดการแสดงที่ 2 ชุดเซิ้งปลาส้ม                    มี 17 ท่า

 

    ชุดการแสดงที่ 3 ชุดฟ้อนทอผ้า                     มี 14 ท่า

 

     ชุดการแสดงที่ 4 ชุดรำสานตะกร้า                 มี 13 ท่า

 

    ชุดการแสดงที่  5 ชุดฟ้อนเจียระไนพลอย      มี 15 ท่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#ท่ารำภูมิปัญญาท้องถิ่น#การแสดงชุดภูมิปัญญาบ้านหมี่#ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ#วรรณธินี สมชนะ

หมายเลขบันทึก: 124205, เขียน: 02 Sep 2007 @ 09:48 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)