การนำ ToPSTAR สู่การปฏิบัติจริงที่จ่านกร้อง

ป้านาง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
10 ระบบ ToPSTAR

การนำ 10 ระบบ ToPSTAR มาใช้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมเกิดปัญหา ตั้งแต่การวางระบบ เพราะกว่าจะวางระบบเสร็จต้องใช้เวลานานเนื่องจากทีมงานพัฒนาคุณภาพเป็นทีมงานที่มีจำนวนมาก เฉพาะหัวหน้างานจริง ๆ ก็มีจำนวนเกือบ 30 คนแล้ว การนัดประชุมกลุ่มในเวลาราชการย่อมมีอุปสรรค จากการมีชั่วโมงสอน ติดงานประชุมเรื่องอื่น ติดกิจกรรมของโรงเรียน ทีมงานมาไม่ครบจำนวน บางครั้งมาน้อยมากจนจัดประชุมไม่ได้ ระบบจึงวางไม่ได้สักครั้ง ป้านางจึงต้องใช้วิธีการร่างระบบทั้ง 10 ระบบ โดยการศึกษาจากระบบของโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าโครงการพัฒนาเชิงระบบฯ รุ่นก่อน และเอกสารด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ประกอบกับ วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อได้ร่างระบบทั้ง 10 ระบบแล้ว แจกให้ทีมงานพัฒนาคุณภาพนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมตามบริบทของโรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร คือทีมงานแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม แต่ก็ได้รับจากทีมงานไม่ครบทุกคน ได้ประมาณ 50 % ของทีมงาน ก็พอมีข้อมูลให้ การวางระบบและจัดทำคู่มือระบบ 10 ระบบของโรงเรียนสำเร็จลงได้ โดยมีความมุ่งหวังว่าเมื่อนำระบบ ไปใช้แล้ว ผ่านการประเมินทบทวนแล้ว เราคงได้กลับมาปรับปรุง ระบบแต่ละระบบกันอีกครั้ง  การทำงานกับทีมงานจำนวนมากก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ที่จ่านกร้องก็เช่นเดียวกัน ทีมงานพัฒนาฯ บางคน (เป็นหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ไม่เคยเข้าประชุมเรื่อง ToPSTAR เลย ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการนำระบบไปใช้ และไม่ได้ศึกษา ทำความเข้าใจเรื่อง 10 ระบบเลย ทำให้การประชุมแต่ละครั้งไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

วันต่อไปป้านางจะเล่าต่อว่า โรงเรียนแก้ปัญหาอย่างไร   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาสู่อนาคต

คำสำคัญ (Tags)#topstar

หมายเลขบันทึก: 123551, เขียน: 30 Aug 2007 @ 19:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบันทึกของป้านางจาก KM ของจ่านกร้องสู่ 10 ระบบ  ก็ได้ความรู้กระจ่างขึ้นค่ะ  สำหรับ 10 ระบบนั้น  ถึงตอนนี้ก็มีหลายคน( ครูแป๊ดด้วย ) บ่นว่าไม่เข้าใจ และเห็นเป็นเรื่องไกลตัว ที่ใกล้ตัวก็เป็น 3 ระบบอย่างที่ป้านางว่า   แล้วป้านางจะแก้ปัญหาอย่างไร จะคอยติดตามค่ะ    ครูแป๊ดว่าถ้าเราอยากให้ครูทั้งหมดเข้าใจทั้ง  10 ระบบ  ใช้เทคนิค jigsaw ก็น่าสนุกนะคะ  ทุกคนคงจะกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้  เพราะกลัวกลับเข้ากลุ่มเดิม( home group ) แล้วไม่มีอะไรจะเล่าให้คนในกลุ่มฟัง  เป็นเพียงแค่คิดเล่นๆนะค่ะ  เพราะป้านางก็ได้แก้ปัญหาไปแล้ว