Routine to Research (3)

งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

      ที่ผ่านมา เราได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการการกำหนดปัญหาในการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาทำความรู้จักกับขั้นตอนต่อไปของการทำวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะพาไปรู้จัก คือ การสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถืค่ะ

  เรามาเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามด้วยการเลือกชนิดของเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา หลังจากนั้นก็มาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในภาพรวมกันค่ะ ส่วนใครจะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ลองศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ดูนะคะ      

      “ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เป็นขั้นตอนสำคัญของทำการวิจัย นั่นคือ ถ้าเราเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้เครื่องมือวิจัย ที่เหมาะสม มีคุณภาพ ได้ข้อมูลที่มีความตรง ( Validity ) และความเที่ยง ( Reliability ) จะทำให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ            

    เครื่องมือวิจัยมีหลายชนิด  การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ                         

             1. ลักษณะเรื่องที่วิจัย                     

             2. ลักษณะข้อมูลที่ต้องการ                     

             3. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูล                     

             4. ปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลา ทุน              

เครื่องมือวิจัยที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ มี 5 ชนิด ได้แก่

    1. แบบทดสอบ ( Test )         

    2. แบบสอบถาม (Questionnaire)

    3. แบบสัมภาษณ์ ( Interview)   

      4 . แบบสังเกต( Observation)                   

    5. การสนทนากลุ่ม ( Focused Group Discussion)              

    ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับ ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตาม ภาพด้านล่างค่ะ 

    คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่สำคัญ ได้แก่                             

                 1.       ความตรง ( Validity)                             

                 2.       อำนาจจำแนก (Discrimination) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                 3.  ความเที่ยง (Reliability)</p>

           แล้วพบกันใหม่ค่ะ

</span><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          </p>  <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน prathana

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

หมายเลขบันทึก: 123295, เขียน: 30 Aug 2007 @ 09:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)