การแก้ไขปัญหาความยากจน

nim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิถีชีวิตตามรอยพ่อ

ศบอ.กุมภวาปีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในโครงการวิถึชีวิตตามรอยพ่อหลวงดังนี้

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับทีมครู ข.

2. ให้ครู ข. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดเวทีประชาคมและจัดทำแผนชมชนโดยเน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาในชุมชน

3. ดำเนินการตามแผนชุมชน โดย กศน.จัดกระบวนการการเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ มีเครือข่ายร่วมคือ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน ตำรวจ และปกครองอำเภอ

 - การลดรายจ่าย เริ่มที่การจัดหาอาหารอินทรีย์ไว้ในครอบครัว เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบในขวด การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

-การเพิ่มรายได้ เริ่มที่การรวมกลุ่มผู้ทำนาอินทรีย์หรือไร่อ้อย ไร่มันอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในกลุ่มและทุกครัวเรีอนตัองมีปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในบ้าน พร้อมทั้งให้การอบรมการทำอาชีพเสริม เช่นกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมนอกจากได้วัตถุดิบในการทำปุ๋ยแล้ว ตัวหมูยังทำให้เกิดกลุ่มแปรรูปอาหารจากหมูด้วย เช่น หมูยอ แหนม กุนเชียง เป็นต้น

ในปีนี้ทำเรื่องลดร่ายจ่ายเพิ่มรายได้ก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.สร้างชุมชนคนดี

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 122660, เขียน: 28 Aug 2007 @ 12:02 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 11:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสด้วยดีไหมคะ

เขียนเมื่อ 

เสรษฐกิจพอเพียงของคนอำเภอกุมภวาปี  เป็นอย่างไร  ผอ.จิดาภาจัดการไปถึงไหนแล้ว  เล่ามาเล้ย......

เขียนเมื่อ 

การอบรมถึงรุ่น 6 แล้วครับ ใกล้จะเสร็จสิ้น...............

แจ้งให้ทราบถึงแพลนเน็ตรวมรุ่นที่ 1 - 6 ครับ  เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะครับ  http://gotoknow.org/planet/rattaketict16 

สวัสดีครับ

      ผมอบรมรุ่น 5 ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ

เทคนิคการใช้ GotoKnow เชิญที่นี่ครับhttp://gotoknow.org/planet/howto