ค่านิยม

  เพื่อเราทุกคน  

.....ผมต้องละวางการบันทึกไปเสียหลายวันเพราะต้องไปร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารเชิงบูรณาการและพัฒนาข้าราชการแบบมุ่งสมรรถนะ ที่โรงแรม ทีเค พาเลช เขตหลักสี่ กำหนด 8 วัน มีผู้เข้าสัมมนาทั้งระดับจังหวัดและกรม แต่ผมจำเป็นต้องขอกลับก่อนเพราะมีงานด่วนๆ ที่สำนักงาน .....การไปสัมมนาครั้งนี้ ต้องใช้สมองระดมความคิดกันหลายชั้นทีเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งค่านิยมที่จะมอบให้กับทุกคนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ยึดเป็นค่านิยมประกอบการทำงานให้สำเร็จสูงสุดในอนาคต........ผลในเวทีสัมมนาเป็นดังนี้ .............................มุ่งให้บริการ ....................................................ทีมงานเป็นเลิศ ...........................เชิดชูคุณธรรม ...........................ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อยากรับฟังความคิดเห็นบ้างครับ...........................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ทำดีได้ดี

หมายเลขบันทึก: 122385, เขียน: 27 Aug 2007 @ 13:42, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 18:17, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (1)

  • เป็นค่านิยมที่ตั้งไว้สูงพอสมควร ครับ
  • ต้องใช้เวลา หน่อยก็น่าจะไปถึงครับ