บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาภาษาอาหรับจัดสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒

ได้รับหนังสือแจ้งจาก ดร.ดลวานะ ตาเยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาแจ้งว่าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดโครงการสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง"ซะกาตฟิตเราะฮฺในบทบัญญัติอิสลามกรณีศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส" ( زكاة الفطرفي الفقه الإسلامي دراسة تطبيقية في المجلس الإسلامي بمحافظة ناراتيوات  )โดยนายคอลิด สนิ        นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษา
  • นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง"มโนทัศน์ว่าด้วยรากฐานแห่งอารยธรรมอิสลาม" (كونسيف أساس تمدون اسلام   ) โดย ดร.ดลวานะ ตาเยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  • นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง"ความพยายามของอุลามะอฺปัตตานีในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ"(جهود علماء فطاني في نشر علوم العربية )โดย ดร.อัดนัน สือแม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "การชำระประวัติศาสตร์และอารยธรรม" ( قراءة في مغزى التاريخ واحضارة) โดย ดร.อับดุลรอซาก สุไลมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม คณะอิสลามศึกษา
  • นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง"การบุกเบิกการเผยแผ่อิสลาม :วิสัยทัศน์และความเป็นจริง(انفتاحية الدعوة الإسلامية : واقع..وآفاق) นำเสนอโดยอาจารย์มูหัมมัด สะมาโระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษา
  • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง"ความผิดฐานหลักทรัพย์และบทลงโทษศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฏหมายอิสลามและกฏหมายไทย" นำเสนอโดยนายฮัมการ์ มะวิง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
  • นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง"กระบวนการยุติธรรมด้านกฏหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย" นำเสนอโดย ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอิสลามศึกษา
        ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาแจ้ง สนง.คณะที่โทร. ๐-๗๓๔๑-๘๖๑๐-๑๔ ต่อ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๘๖๑๕ E-mail : [email protected] หรือ [email protected]  ภายในวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๐ นี้ครับ                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม มอย : at Yala Islamic University

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ#สัมมนา#โครงการ#อิสลาม#islam#นำเสนอผลงานทางวิชาการ#มหาวิทยาลยอิสลามยะลา

หมายเลขบันทึก: 122166, เขียน: 26 Aug 2007 @ 11:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ผมเคยสัญญากับท่านคณบดีไว้ว่าจะส่งหนึ่งบทความ สุดท้ายไม่มีเวลาทำให้เสร็จ สงสัยรอบนี้ตกขบวนแน่เลย
เขียนเมื่อ 
  • แต่อาจารย์เข้าร่วมได้นี่ครับ
  • พลาดขบวนนี้รอขบวนต่อไปได้ครับ ยังอีกหลายขวน