ทำไมต้องมีองค์กรการเงินชุมชน

องค์กรการเงิน

       ธนาคารหมู่บ้านทุ่งกาไชย  เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่อาศัยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เพื่อช่วยแก้ปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ปัญหาผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง ปัญหาความยากจน ปัญหาการประกอบอาชีพ ฯลฯ

        เป็นการระดมเงินจากชาวบ้านในชุมชนจนได้เป็นกองทุนแล้วมีคณะกรรมการเข้ามาดูแล กรรมการมาจากสมาชิกเป็นผู้เลือก มีการบริหารจัดการคือให้สมาชิกที่มีความต้องการใช้เงินมากู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกในกลุ่มตกลงกัน ผลกำไรจากดอกเบี้ยนำมาปันผลให้กับสมาชิกตอนสิ้นปีงบประมาณ กำไรส่วนหนึ่งนำมาเป็นสว้สดิการให้กับสมาชิกเช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ค่าทำศพ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน กำไรอีกส่วนหนึ่งก็นำมาพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จะเห็นว่าการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนนั้นทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งรู้จักการบริหารการเงินรู้จักการทำงานเป็นส่วนร่วม ทั้งผู้นำและผู้ตามรู้จักการใช้ทุนที่เป็นของชุมชน เช่น ทุนภูมิปัญญา ทรัพยากร นี้คือผลของการศึกษากลุ่มองค์กรการเงินของนักศึกษากลุ่มที่ 2

        สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มติดต่อกลุ่มที่ 2 แม่น้ำร่องช้างได้ค่ะ

      

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม 2 กลุ่มแม่น้ำร่องช้าง ศูนย์การเรียนรู้ดอกคำใต้รวมน้ำใจ จ.พะเยา

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 122033, เขียน: 25 Aug 2007 @ 15:29 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 11:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)