กลุ่มปางโม่พัฒนา

รวมพลังร่วมเรียนรู้

สวัสดีเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกคน  จากที่กลุ่มปางโม่พัฒนาได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Go  To  Know ตามกิจกรรมงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และได้แนะนำประวัติย่อของกลุ่มไปบ้างแล้วตามคำสั่งในใบงาน  คราวนี้จึงขอเพิ่มเติมประวัติของกลุ่มอีกทีให้ได้รู้จักกันมากขึ้น   สมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด  10  คน  อาศัยอยู่ในตำบลปิงโค้ง  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ แยกเป็นหมู่ที่ 1 บ้านออน  2  คน  หมู่ที่  3  แม่ป๋าม 1  คน  หมู่ที่  8  ปางโม่  4  คน  หม่ที่  14  ป่าตึงงาม  3  คน  เดิมชื่อกลุ่มคือ กลุ่มฮักปิงโค้ง  แต่ในเทอมนี้เปลี่ยนมาเป็น ปางโม่พัฒนา เพราะสมาชิกส่วนใหญ่อยู่บ้านปางโม่ จึงได้รับฉันทามติจากการประชุมกลุ่มใช้ชื่อบ้านปางโม่เป็นชื่อกลุ่ม และเพิ่มคำว่าพัฒนาเข้าไปเพราะสมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ในเทอมที่ผ่านมา  และเพื่อเน้นให้สมาชิกทุกคนพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ให้บรรลุตามเป้าหมายในชีวิตของทุกคนที่ตั้งใจไว้   สมาชิกแต่ละคนมีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มจากกลุ่มที่อาวุโสอายุระหว่าง 40-50 ปีมี นายวิม   ผ่องแผ้ว  มีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลปิงโค้งและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว  นายต๋า  อภิเลิศสกุลพร  มีตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง  นายประสิทธ์   กันฑาซาว  มีตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง  กลุ่มที่ 2  อายุระหว่าง 30-40 ปี นายสุทัศน์   บานเย็น   มีตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง  นางจีรภา  แสนพิลุม  ลูกจ้างชั่วคราวสถานีอนามัยปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง  นางปิยนุช   ไชยวิชู  ลูกจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง  นางนงนุช  กันฑาซาว  รับจ้างทั่วไป  นายศรีทน   ปิ่นคำ  เกษตรกร  และกลุ่มที่  3  อายุระหว่าง 20-30 ปี นายพงษ์เพชร  ส่านุ  เกษตรกร  นายณรงค์    พะโย  เกษตรกร    จากหน้าที่การงานที่แตกต่างกันจึงทำให้เวลาที่มีในการปฏิบัติงานกลุ่มจึงไม่ตรงกัน  แต่ทุกคนก็พยายามกำหนดเวลาที่จะมาพบกลุ่มเพื่อร่วมทำงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ถึงแม้ในช่วงแรกๆ จะมีปัญหาในการพบกลุ่มน้อยไป แต่ก็ทำงานกลุ่มได้สำเร็จลุล่วง  ในเทอมนี้ทุกคนจึงได้ปรับตัวเพื่อให้เวลากับกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น เพื่อให้งานของกลุ่มหรืองานเดี่ยวของแต่ละคนเสร็จทันตามที่อาจารย์กำหนด  การรวมตัวกันทำงาน  ทำให้มีพลังในการทำงานมาก  เพราะแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันทำให้ทุกคนได้แชร์ความรู้ เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับทุกคนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น  เป็นการรวมพลังร่วมเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มปางโม่

คำสำคัญ (Tags)#รวมพลังร่วมเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 122031, เขียน: 25 Aug 2007 @ 15:26 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 21:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)