บทที่5 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

OAS

ระบบสารสนเทศแบบ Office Automat System (OAS) เป็นระบบที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของระบบสนเทศ แต่เป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไม่อิงฐานข้อมูล(Database) ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แต่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้แก่ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการดูแลข่าวสาร ระบบการประชุมทางไกล และระบบสนับสนุนสำนักงาน ตัวอย่างนี้ได้แก่ Fax,Printer, Zerox Machine,Electronic Mail, Telephone System, VDO Conference ฯลฯ

OAS เป็นการรวบรวมงานทั้งหมดในองค์การเข้าด้วยกัน แล้วใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าในการประสานงาน สำนักงาน OAที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยระบบต่าง ๆ 9 ระบบดังนี้

1. ระบบประมวลผลคำ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ช่วยในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด เป็นต้น

2.ระบบโรงพิมพ์ เช่น การทำสำเนา, การพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

3.ระบบประมวลผลภาพ  เป็นระบบที่มีการประมวลผลโดยอาศัยรูปภาพ เช่น การใช้เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น

4. ระบบกราฟฟิค

5.ระบบ Multimedia

6. ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Mail เป็นต้น

7. ระบบการประชุมทางไกล เช่น Vido Conference เป็นต้น

8.ระบบการจัดการสำนักงาน เช่น โปรแกรมเครือข่าย (crouq Ware) ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สนับสนุนการทำงาน

9.ระบบการทำงานที่บ้าน

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#oas

หมายเลขบันทึก: 121940, เขียน: 25 Aug 2007 @ 10:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นางสาวอภิญญา ปลื้มจิตร
IP: xxx.172.185.105
เขียนเมื่อ 

ชอบเนื้อหามากเพราะกำลังเรียนอยู่