รายงานการเสวนา (ต่อ) กลุ่มการพัฒนาชุมชน สินค้า OTOP

OTOP

 

 

 คุณบังอร คงขำ  ผู้แทนชุมชน  ได้เล่าถึงกลุ่มพัฒนาชุมชน  สินค้า  OTOP  ที่ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        กลุ่มพัฒนาชุมชน  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547  โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมีการลงหุ้นของชาวบ้าน  หุ้นละ  10  บาท  ได้เงินลงทุนตั้งต้น  78,000  บาท  เริ่มต้นทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้บอกสูตรในการทำการแปรรูปสมุนไพรไทย  เช่น  การแปรรูปดอกอัญชัญ  มะกรูด  เป็นยาสระผม  ครีมนวดผม  น้ำยาล้างจาน   สบู่เหลว  แฮร์โค๊ท เป็นต้น          จากผลการดำเนินการ 1 ปี ชาวบ้านได้เงินปันผลคืน ร้อยละ  36        ในปี  พ.ศ. 2547  ได้รับรางวัล สินค้า OTOP ระดับประเทศ  สี่ดาว และมีการขยายการผลิต  โดยได้มีการเช่าโรงเรือน  และหาสมุนไพรเพื่อมาแปรรูปเพิ่มโดยเน้นการซื้อสมุนไพรจากสมาชิก           ในปีถัดมาได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็น  158,400  บาทและในสิ้นปีที่  2  สมาชิกได้เงินปันผลร้อยละ 44  (จนถึงขณะนี้กลุ่มได้เข้มแข็งขึ้นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 69  คน)          นับว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา  จากการสุ่มตรวจ  2 ครั้ง  <p>           นอกจากนี้ยังมีธนาคารให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนโดยการให้กู้ด้วยวงเงินสูงถึง 500,000  บาท  แต่ทางกลุ่มไม่กู้เนื่องจากมีสมาชิกมาลงหุ้นเพิ่มจำนวนมาก</p>          คุณบังอรกล่าวถึงปัจจัยในความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปปฏิบัติจริง  ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  และผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา  และความภาคภูมิใจของคุณบังอรคือ  ทำให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น  สินค้าที่ผลิตได้รับความสนใจและประสบผลสำเร็จ  80%  กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกให้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น  และการได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างของจังหวัดพิษณุโลก <p>         แต่ทางกลุ่มก็ยังประสบปัญหาในการดำเนินงานกล่าวคือ  สูตรที่ได้รับครั้งแรกเป็นสูตรที่ใช้สำหรับทำในครัวเรือนคือทำในปริมาณน้อย  แต่ในการปฏิบัติจริงๆ ต้องใช้จำนวนมากทำให้เกิดความผิดพลาดในการทดลองทำครั้งแรก  อีกทั้งยังขาดผู้นำและทีมงานที่เข้มแข็งมีความรู้ไม่เพียงพอ</p><p></p><p>   </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UKM11

คำสำคัญ (Tags)#ukm11

หมายเลขบันทึก: 121830, เขียน: 24 Aug 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เป็นกลุ่ม ธุรกิจชุมชน หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับ

ที่คณ บังอรได้เล่าถึง อยากทราบ

ในขั้นต้นคุณบังอรเล่าว่าเป็นเพียงกลุ่มสหกรณ์เล็กๆ ในชุมชนค่ะ  แต่ในปัจจุบันได้รับการยกย่องจากทางจังหวัดให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างค่ะ