การเขียนวิทยานิพนธ์ : การตรวจสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ทองสง่า
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นสำคัญ เพราะการตรวจสอบ เป้นการตรวจเซ็ดความพร้อมตัวเราเองและรูปเล่มงานวิจัยว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด

       หลังจากที่นิสิต  นักศึกษาจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  เพื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงหรือคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   เค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นสิ่งเดียวที่จะบอกให้ผู้อื่นได้ทราบถึงกิจกรรมที่นิสิต  นักศึกษาที่คาดว่าจะทำ มีความมุ่งหมายของการวิจัยอย่างไร จะศึกษากับประชากรกลุ่มใดและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีอะไรบ้าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้าง
       ก่อนที่จะขึ้นสอบปกป้อง  (Defense) นั้น  นอกจากจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว  ผู้เขียนเห็นว่าจะต้องมีรูปแบบควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องวิทยานิพนธ์ซึ่งนิสิต  นักศึกษาได้ปฏิบัติตามแล้วจะช่วยให้    เค้าโครงวิทยานิพนธ์มีคุณภาพสูงขึ้น มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้การขึ้นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านและที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต นักศึกษาเอง   การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติก่อนการสอบปกป้องเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ได้แก่  1) การทำแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์  2)  การตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง  3)การตรวจสอบความต้องภาษาอังกฤษ 4) การทำตารางความสัมพันธ์ 5)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และ  6) การตรวจสอบความพร้อมก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เป็นต้น

ทองสง่า ผ่องแผ้ว 24 /08/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#การวิจัยในชั้นเรียน#การเขียนวิทยานิพนธ์#การตรวจสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์#การวิจัยง่ายนิดเดียว

หมายเลขบันทึก: 121685, เขียน: 24 Aug 2007 @ 09:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)