รายงานการเดินทาง

การศึกษาดูงาน สปป.ลาว

สรุปสำหรับผู้บริหาร

การเดินทางศีกษาดูงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ณ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

วันที่ 23  สิงหาคม  2550

การไปศึกษาดูงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ณ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว กับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่านยอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด(ศตส.จ.) ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 - 9 และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย(ศตส.มท.)

การเดินทางสรุปโดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อคณะเดินทาง ศึกษาดูงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ณ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ของการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเข้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ. รุ่นที่ 3 เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน

2. รายงานการเดินทาง

2.1  เวลา 07.00 น.  ข้าพเจ้า หรือ ตัวขะน่อยนี่ ออกเดินทางจากโรงแรมเนวาด้า แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางผ่านอำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร โดยสารรถคันที่ 2

2.2  เวลา 08.30 น.  ถึงด่านช่องเม็ก กระทำการทางพิธีการผ่านแดน แล้วเดินทางด้วยเส้นทางถนนหมายเลข 13 โดย ศตส.จ.อุบลราชธานีได้ติดต่อมัคคุเทศก์ขาก สปป.ลาว มาเป็นมัคคุเทศก์ประจำรถแต่ละคัน คันที่ 2 ที่ขะน่อนนี่ ชื่อ นางหนูนิ่ม(สปป.ลาว ต่อไปจะเอ้อนว่า ลาว ซื่อๆ(เฉยๆ) นั้นไม่มีคำนำหน้านามสุภาพสตรีเป็นอย่างอื่น นอกจาก นาง ฉะนั้น ทั้งประเทศลาวจึงไม่มีนางสาว(ขอบอก)) นางหนูนิ่ม ต่อไปนี้จะเรียกว่า น้องหนูนิ่ม เป็นมัคคุเทศก์ที่สำเร้จวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมขากมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ และนักศึกาฝึกหัดอีกคนหนึ่ง ชือ นางอึ่งหรือนางสุมาลัย เป็นนักศึกษาฝึกหัดของมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ เป็นผู้ช่วยนางหนูนิ่ม

2.3  เวลา 10.30 น.  ถึงสูนปิ้นปัวสะมัดทะภาบผู้ติดยาเสพติดแขวงจำปาศักดิ์(ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแขวงจำปาศักดิ์) ต่อไปจะเรียกว่าศูนย์ปิ้นปัวฯ

- หลังจากลงจากรถยบต์โดยสารไม่ประจำทาง(ต่อไปจะเรียกรถบัสละ เพราะมันสั้นดี) เข้าห้องฟังบรรยายสรุป โดย ผู้อำนวยการศูนย์ สรุปใจความว่า ศูนย์ปิ้นปัวฯ จัดตั้งเมื่อปี 2547 โดยรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 28 ตน เป็นดอกเตอร์(นายแพทย์) 2 คน เป็นนางแพทย์(พยาบาล) 2 คน นอกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเข้าหน้าที่ฝึกฝนอาชีพและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป(คนงาน) รับผู้ป่วยระบบสมัครใจและต้องโทษ(ไม่มีบังคับบำบัด) ขณะนี้มีผู้ป่วย 23 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 2 คน ส่วนมาเป็นผู้ป่วยสุรา บุหรี่ กัญชา และยาบ้า การนำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดนั้น ผู้ปกครอง(บิดา-มารดาหรือ สามี - ภรรยา)จะปรึกษากับนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วแจ้งให้ศูนย์ปิ้นปัวฯ และคณะกรรมการเมืองทราบเพื่อรับตัวเข้ารับบำบัด และผู้ที่ทางการลาวส่งเข้าบำบัดหลังต้องคดีอาญาแล้ว

- จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงเรือนพักผู้ป่วย ขะน่อยได้สอบถามบ้างพอควร จาการสังเกตการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ปิ้นปัวฯ นี้ รัฐบาลจะบริหารจัดการด้านสาะรณูปโภค เวชภัณฑ์ ส่วนต่าใช้จ่ายการกิอยู่ของผู้ป่วย ผู้ปกครองหรือคู่ครองของผู้ป่วยจะรับภาระ โรงเรียนโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี(เพราะคนไทยมาสร้างให้ แฮ่ะๆ..) มีการฝึกฝนอาชีพ ปัจจุบันมาการฝึกเลี้ยงจิ้งหรีด กบ ปลาดุก เพื่อใช้เลี้ยงผู้ป่วยเองและขายด้วย

- จากนั้นล่ำลา ชักรูปกันแล้วขึ้นรถ

เวลา  11.30 น.  ถึงอุทยานภูบาเจียง รับประทานอาหารกลางวันแล้วศึกาภูมิประเทศ

เวลา  16.30 น.  ออกเดินทางถึงตลาดใหม่แขวงจำปาศักดิ์ หรือตลาดดาวเรือง

เวลา  17.30 น.  ออกเดินทางถึงด่านช่องเม็ก

เวลา  20.00 น.  เดินทางถึงโรงแรมเนวาด้า แกรนด์โฮเต็ลโดยสวัสดิภาพ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

แขวงจำปาศักดิ์ มี 10 เมือง(อำเภอ)

ศัพท์ลาวที่ควรทราบ

เดินเตะบาน คือ สนามฟุตบอล

สำหรับการจราจร เดินรถทางขวา ไฟสัญญาณจราจร ไฟแดง คือ ๆฟอำนาจ ๆฟเหลือง คือ ไฟรีรอ ไฟเขียว คือ ไฟอิสระ

คำขวัญแขวงจำปาศักดิ์ " เอกลักษณ์วัดภู กุหลาบปากเซ กาเฟปากช่อง น้ำของ(แม่น้ำโขง) ตกคอน สีพันดรลือนาม"

ธงชาติลาว สีขาว คือ น้ำใจใสสะอาด สีแดงชาด คือ เลือดอันกล้าหาญ สีน้ำเงิน คือ ความอุดมสมบูรณ์

ว่าด้วยการแพทย์และสาธารณสุข โรงหมอ คือ โรงพยาบาล สุขศาลา คือ สถานีอนามัย ไข่ คือ อาการบวม ไค่แน่ คือ ค่อยยังชั่ว(แล้ว) พยาธิ คือ โรคหรืออาการ ห้องปาด คือ ห้องผ่าตัด  ห้องประสูติ คือห้องคลอด ส่งน้ำทะเล คือ ให้น้ำเกลือ

พอแค่นี้ก่อน แล้วจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#บำบัดยาเสพติด

หมายเลขบันทึก: 121625, เขียน: 23 Aug 2007 @ 23:40 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 14:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)