C-Building (โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ)

ธนเดช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Constructionism-Building ===> C-Building

 

Constructionism คืออะไร


  คือ  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้ ผู้เรียน สามารถ ค้นคว้าหาข้อมูล
 ได้เอง คิดเอง ทำเอง (ทำให้เกิด ownership กับผู้เรียน) เรียนรู้จาก
 ประสบการณ์จริง โดยการลงมือปฏิบัติตั้งแต่ต้น โดยมี Facilitator เป็นผู้
 คอยชี้แนะ จุดประกายทางความคิดให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำ
 ศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และชี้แนะให้ผู้เรียนได้เห็นว่าเรา
 สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายทั้งจากเพื่อนที่เรียน
 ด้วยกัน, Facilitator, เพื่อนร่วมงาน, ผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา,
 ผู้เชี่ยวชาญ, หนังสือ, Internet ฯลฯ การเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียน
 กลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning)


“When I hear, I forget
When I see, I remember
When I do, I understand
When I play, I discover”

  สรุปแนวคิดทฤษฎี Constructionism หรือ การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา คือ

1. เริ่มที่ผู้เรียนต้องอยากรู้ อยากเรียน อยากจะทำก่อน จึงจะเป็นตัวเร่งให้เขาขับเคลื่อน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership)
2. ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เป็นแรงจูงใจภายใน (Internal motivation) ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้
3. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) จะดีกว่าการเรียนรู้คนเดียว
4. เป็นการเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้”
(Learn how to Learn)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน C-Building

คำสำคัญ (Tags)#learning#constructionism#co-facilitator

หมายเลขบันทึก: 121290, เขียน: 22 Aug 2007 @ 14:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)