รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการบนความขาดแคลนสู่สถานศึกษาขนาดเล็กดีเด่น

ครูวาด
นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1.ชื่อนวัตกรรม  การบริหารจัดการบนความขาดแคลนสู่สถานศึกษาขนาดเล็กดีเด่น

2.นวัตกรรม        ด้านบริหารจัดการ  

3.ผู้พัฒนานวัตกรรม   นางวาสนา   ชาตรูปะชีวิน  

4.ที่อยู่   โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

5.ที่มาของปัญหา 

         สภาพโรงเรียนวัดไผ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรและทุนทรัพย์ที่จะนำมาใช้พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ครู  1  คน  สอน 2 ชั้นจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระไม่เป็นที่น่าพใจ  ประกอบกับโรงเรียนได้งบประมาณรายหัวเด็กปีละไม่ถึง100,000  บาท  จึงส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน 

            ดังนันข้าพเจ้าจึงต้องคิดหาทางให้โรงเรียนมีคุณภาพให้ได้จึงต้องคิดวิธีการบริหารขึ้นใหม่ โดยนำรูปแบบวิธีการจัดการโรงเรียนที่มีข้อจำกัด  คือ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำโรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์)

คำสำคัญ (Tags)#รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 121243, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)