การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทย

แรงบันดาลใจ

        สถานีอนามัยโคกตะเคียนงามได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ได้สังเกตุพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรไว้บริเวณบ้านแต่ยังขาดความรู้เรื่องสรรพคุณ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น

       ประชาชนสามารถใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสมารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และสามารถส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้เกิดการสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมที่ทำ

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย ในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง การนวด อบ ประคบ

2. ให้บริการนวด อบ ประคบ โดยกลุ่มแกนนำที่ผ่านการอบรม

3. จัดสวนสมุนไพรสาธิต

4. ให้แกนนำสมุนไพรเป็นผุ้ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้สมุนไพร

ความสำเร็จ

         การอบรมให้ความรู้มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวน 60 ราย เมื่อเสร็จสิ้น ผุ้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดแก่ญาติพี่น้องได้

สิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดหวัง

         ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทำให้การประสานงานในหมู่บ้านได้รับความสะดวกขึ้น

ความคิด ความรู้ ทักษะที่ได้

1. ได้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่น

2. เกิดทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานสาสธารณสุขด้านอื่นๆเช่น การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้สมุนไพรในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสนามชัยเขต

คำสำคัญ (Tags)#การแพทย์แผนไทย

หมายเลขบันทึก: 120887, เขียน: 20 Aug 2007 @ 23:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)