ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองยาง

ศูนย์สุขภาพชุมชน

แรงบันดาลใจ

             " สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักทางสายกลาง ความสมดุลและยั่งยืน ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลกตลอดจนการสร้างเสริมคุณภาพของคน"

กิจกรรม

ช่วงเช้า   จะมีทีมสุขภาพของตำบลคู้ยายหมี ซึ่งประกอบด้วย ทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลสนามชัยเขต และเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเขาสระไม้แดง ออกมาให้บริการตรวจรักษา  คัดกรองผุ้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสุง และโรคเรื้อรังอื่นๆ โดยมีเงินบริจาคจากการให้บริการซึ่งสามารถเลี้ยงอาหารผู้มารับบริการทุกคน

ช่วงบ่าย    ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหา

ความสำเร็จ

          ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ และประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

สิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

           ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดจิตสำนึกและความตระหนักของการมีส่วนร่วม

ความคิด ความรู้ ทักษะที่ได้

           - การทำงานเป็นระบบ และใช้ข้อมุลทางวิชาการมากขึ้น

           -  ทักษะการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสนามชัยเขต

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองยาง

หมายเลขบันทึก: 120879, เขียน: 20 Aug 2007 @ 23:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)