เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ บทที่4

รู้เรื่องระบบไอที

ระบบเครือข่าย เป็นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมุลระหว่างกันหรือร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกันด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

1.คอมพิวเตอร์

2.สถานี

3.ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

4.อุปกรณ์สนับสนุการติดต่อสื่อสาร

5.ชุดคำสั่งการติดต่อสื่อสาร

องศ์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การที่คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆได้มิใช่จะมีเพียงแต่คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะต้องประกอบด้วย

1.ฮาร์ดแวร์ ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผล

2.ซอฟแวร์ เป็นชุดคำสั่งที่จัดเตรียมขึ้น เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

3.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนด

4.ฐานข้อมูลเป็นการจัดข้อมูลให้สามารถใช้ข้อมูลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันโดยไม่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน

5.เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการรับและส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

การแบ่งคอมพิวเตอร์ตามลักษณะการนำไปใช้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะงาน

2.เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ เป็นเครื่องที่ใช้ได้หลายงาน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

องศ์ประกอบของฮารร์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์

1.อุปกรณ์รับข้อมูล

     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วส่งไปหน่วยความจำหลักซึ่งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่อุปกรณ์รับข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูล

2.อุปกรณ์แสดงผล

      ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่นได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอุปกรณ์แสดงผลในรูปแบบชั่วคราวและกลุ่มอุปกรณ์แสดงผลในรูปแบบถาวร

3.หน่วยประมวลผลกลาง

    เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะทำหน้าที่ 2 ประการ

     1.ควบคุมการประมวลผลข้อมูล ทั้งการประมวลผลคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรืการประมวลผลเชิงตรรกะ

      2.ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ส่วงนอื่น

4.หน่วยความจำหลัก

     เป็นส่วนที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ฬช้ในระหว่างการประมวลผล มีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ

       1.หน่วยความจำแบบบเลื่อนได้ เป็นความจำที่เก็บข้อมูลไว้ได้เฉพาะ

        2.หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน

         หน่วยความจำหลักมีหน้าที่ 3 ประการคือ

         1.เก็บโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

          2.เก็บโปรแกรมหรือบางส่วนของโปรแกรมที่จะฬช้ทำงาน

           3.เก็บข้อมูลที่โปรแกรมกำลังจะใช้และเก็บผลที่ได้จากการประวลผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วังโบราณ

คำสำคัญ (Tags)#ระบบเครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 120479, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)