โลดแล่นไปในสามทางเลือก

จากการทำงานให้แก่สังคม ช่วงหลังเกษียณอายุราชการมาเป็นลำดับนี้ ทำให้กระผมตัดสินใจเลือกทางที่จะโลดแล่นไปในชีวิตที่เหลืออยู่ใน 3 ทางเลือกคือ เพื่อการศึกษา เพื่อพระพุทธศาสนา และเพื่อวัฒนธรรม

          กระผมเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตามโครงการจากกันด้วยดีของรัฐบาล เมื่อ 1 เมษายน 2547 ช่วงแรก ๆ กระผมทำตัวให้ว่างอยู่พักใหญ่ ไม่พยายามติดต่อกับใครก่อน ไม่ออกจากบ้านไปทำอะไรกับใครที่ไหน อยู่แต่บ้าน ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปตามเรื่อง บ้านสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น สวนหลังบ้านโล่งไร้วัชพืชและมีต้นไม้ถูกปลูกขึ้นใหม่หลายต้น ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าแล้ง ผ่านไปประมาณ 3 เดือนเห็นจะได้ เริ่มเบื่อชีวิตที่ดูเหมือนจะไร้สาระหาแก่สารไม่ได้เข้าไปทุกวัน ๆ 
          วันหนึ่ง ท่านพระมหาอำนาจ อภิปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง (วัดใกล้บ้าน) เรียกให้ไปพบ พูดคุยกันหลายเรื่อง และเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือ พระคุณท่านแน่ใจว่าเราได้ลาออกจากราชการแล้ว จึงได้ฝากงานสำคัญไว้ 1 ชิ้นคือ ช่วยเป็นธุระจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของวัดให้ด้วย กระผมรับปากและเริ่มดำเนินการมาเป็นลำดับ ที่สุดก็จดทะเบียนเป็นสมาชิกสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำเร็จ
          ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 คุณปฐมพร โคว้ตระกูล ท้องถิ่นอำเภอกิ่งอำเภอแม่ออน และคุณมานิตย์ เตชะฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ได้เชิญพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่ประชากรในกิ่งอำเภอแม่ออนและอำเภอใกล้เคียง ฟ้าประทานจริง ๆ ครับ...เป็นความใฝ่ฝันของกระผมมานานแล้ว ที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดขึ้นในกิ่งอำเภอแม่ออน จึงรับปากกับท่านทั้งสอง และดำเนินงานมาเป็นลำดับ ที่สุดก็เปิดศูนย์การเรียนรู้ได้สำเร็จ ในนาม "ศูนย์การเรียนรู้แม่ออน" โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
          ในระหว่างนั้น ก็คำนึงอยู่เสมอว่า "อันตัวเรานี้ หากไม่มีพระพุทธศาสนาแล้ว คงไม่มายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้" เพราะผมบวชเรียนครับ เหตุนี้จึงพยายามทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และพยายามหาโอกาสอยู่เป็นนิจ ทำให้มีผลงานหลายอย่างเป็นที่ปรากฎ ที่สุดก็ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นมัคคนายกดีเด่นจากคณะสงฆ์อำเถอสันกำแพง-แม่ออน เมื่อปี พ.ศ. 2548 และจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550
          จากการทำงานให้แก่สังคม ช่วงหลังเกษียณอายุราชการมาเป็นลำดับนี้ ทำให้กระผมตัดสินใจเลือกทางที่จะโลดแล่นไปในชีวิตที่เหลืออยู่ใน 3 ทางเลือกคือ เพื่อการศึกษา เพื่อพระพุทธศาสนา และเพื่อวัฒนธรรม
          1. การศึกษา ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้แม่ออน
          2. พุทธศาสนา ในทุกกิจกรรมโดยเฉพาะงานเผยแผ่และศาสนพิธี ในฐานะผู้ช่วยมัคคนายกวัดพระธาตุฯ
          3. วัฒนธรรม ในทุกด้านโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะรองประธานชมรมผู้สูงอายุกิ่งอำเภอแม่ออน
          ขออาราธนาพระไตรรัตนานุภาพ จงช่วยให้ปณิธานแห่งข้าฯ จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จด้วยเถิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดวิถีให้ชีวีเป็นสุข

คำสำคัญ (Tags)#พุทธศาสนา#การศึกษา#วัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 120036, เขียน: 16 Aug 2007 @ 18:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)