ขั้นตอนการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  

เจ้าของหลักสูตรที่ต้องการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ท่านต้องส่งโครงการฝึกอบรมพร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1.       โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  พร้อมกำหนดฝึกอบรม ระบุว่าเป็นการบรรยายหรือการปฏิบัติการจำนวน 1 ชุด

2.       คุณวุฒิของวิทยากรในการฝึกอบรม 1 ชุด

3.       กำหนดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

4.       ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ให้มีชื่อโครงการอบรม,หน่วยงานผู้จัด,ชื่อผู้รับการอบรม,วันที่จัด,เลขรหัสหลักสูตร และหน่วยคะแนนที่ได้รับ เพื่อแจกให้ผู้รับการอบรมทุกคน

5.       โครงการฝึกอบรมพร้อมกำหนดการฝึกอบรม,คุณวุฒิของวิทยากร,และใบประกาศนียบัตร บันทึกลงในแผ่น Diskette 1 แผ่น

โดยส่งเอกสารข้างต้นมายังงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันธัญญารักษ์ ก่อนถึงกำหนดวันจัดโครงการ

1 เดือน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของสภาพยาบาลให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนจัด 1 เดือน ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการพิจารณาหน่วยคะแนน

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#ขั้นตอนการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 119528, เขียน: 14 Aug 2007 @ 14:32 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)