ความหมายของตรากรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

เป็นดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 4 กร พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงเงิน ทรงนาครองรับด้วยลายเมฆ มีรัศมีเป็น วงโค้งอยู่เบื้องหลัง:เบื้องล่างเหนือขอบตรามีอักษรว่า "กรมส่งเสริมสหกรณ์ "

กองหัตถกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของตราประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

พระหัตถ์ถือ เชือกบาศ หมายถึง งานประชาสัมพันธ์
แว่นแก้ว หมายถึง งานสำรวจจัดตั้ง
ดอกบัว หมายถึง งานวิเทศสัมพันธ์
ถุงเงิน หมายถึง งานสหกรณ์ออมทรัพย์
ทรงนาค รองรับด้วยลายเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#ตรา#ความหมายตรากรมส่งเสริมสหกรณ์#กรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเลขบันทึก: 119464, เขียน: 14 Aug 2007 @ 11:27 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)