รัชพล

รัชพล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการ ผลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

กระบวนการ (process) หมายถึง ชุดกิจกรรม การดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ หรือหน้าที่ที่ต่อเนื่องอันก่อให้เกิด 

ผลลัพธ์ เช่น กระบวนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  หรือหมายถึง

ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ระยะเวลาการดำเนินการ เช่น กระบวนการทาง

กฎหมายยังอีกหลายขั้นตอน 

ผลลัพธ์ (output) หมายถึง ผลผลิตสุดท้าย สิ่งที่เป็นผลรูปธรรม

สัมผัสได้ ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่ง ผลอันเป็นปริมาณที่ผลิตได้ใน

ระยะเวลาหนึ่ง ผลผลิตทางปัญญา ผลผลิตทางศิลปะ ผลผลิต

งานสร้างสรรค์ พลังงานที่ผลิตได้โดยระบบหนึ่ง เช่น โรงงาน

แห่งนี้วางเป้าหมายให้ผลิตรถยนต์ได้ปีละ 50,000 คัน นี้คือ

ผลลัพธ์ตามแผนการดำเนินงาน

       ในทางคอมพิวเตอร์ ผลผลิตเกิดจากโปรแกรมเมื่อใส่(Input)

ข้อมูลหรือบางสิ่งเข้าไป

ผลสัมฤทธิ์ (outcome) หมายถึง ผลกระทบ หรือผลสุดท้ายที่

เกิดขึ้น ผลที่เกิดจากเหตุการณ์หนึ่งหรือชุดหนึ่ง เช่น การค้นพบ

ทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดขึ้น

เนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น หรือผลกระทบที่เกิดจาก

เหตุการณ์หนึ่ง เช่น ฺ โครงการนี้ทำให้คนตื่นตัวเรื่องการดูแล

สุขภาพของตัวเองมากขึ้น

(คัดลอกจาก ร้อยคำที่ควรรู้ ของ อาจารย์เสรี พงพิศ) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ม.ชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการ ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

หมายเลขบันทึก: 119373, เขียน: 14 Aug 2007 @ 00:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)