ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่  5  ส.ค.2550 เวลา   10.00 น. ทางกลุ่มลุ่มน้ำปากพนังได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมกลุ่มสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ. ศาลาวัดสุวรรณาราม  โดยได้ความกรุณาจากท่านเจ้าอาวาส  พระครูสุวรรณวิสุทธิศิล  ทางศูนย์ข้าวชุมชนจะทำการประชุมกันทุกวันที่ 5  ของเดือน  เวลา  10.00น.   เริ่มการประชุมโดยท่านประธานกลุ่มทำนาตำบลหูล่อง นายรวง  เพ็งเพ็ชร  กล่าวเปิดการประชุมแนะนำประธานศูนย์ข้าวชุมชน  คือ  นายโสภณ  เพชรสงค์  ในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุม   35  คนรวมทั้งตัวแทนเกษตรอำเภอปากพนังกลุ่มนักศึกษากลุ่มน้ำปากพนังและท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามด้วยการประชุมศูนย์ข้าวในวันนั้นทำให้ทางกลุ่มนักศึกษาสังเกตุเห็นว่าชุมชนตำบลหูล่องเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี มีเนื้อหาสาระใจความเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางกลุ่มลุ่มน้ำปากพนังไม่สามารถที่จะกล่าวในที่นี่ได้หมด

                สำหรับฉบับที่  2  ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง ศูนย์เรียนรู้ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ (Tags)#รักคนไทยทุกคน

หมายเลขบันทึก: 118954, เขียน: 11 Aug 2007 @ 21:54 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 18:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)