การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ทักษะการคิดเลขเร็ว

                            การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

                                   ทักษะการคิดเลขเร็ว
          1. สาเหุตที่ต้องให้นักเรียนคิดเลขเร็วทุกวัน     เพราะการทำบ่อยๆ  ทำซ้ำๆ จะทำให้เกิดทักษะ
          2. ครูแจกใบงานที่มีโจทย์คิดเลขเร็ว วันละ 10  ข้อ ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุด ( เพราะใบงานจะได้นำไปใช้กับชั้นอื่นๆได้)
          3. ผลที่นักเรียนคิดเลขทุกๆวัน  จะทำให้นักเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม  เพราะเมื่อคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถทำได้
          วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความยากอยู่ในตัว   ในปัจจุบันนักเรียนไม่ชอบเรียน   เพราะต้องใช้ในเวลาคิดมาก   ผู้เรียนมีสมาธิสั้น  การแก้ปัญหาจะต้องแก้ที่ตัวครูผู้สอน   ครูผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆทันสมัย  และไม่ซ้ำกัน  และเนื้อหาที่สอนนักเรียนก็ไม่มากจนเกินไป  ถ้ามากนักเรียนจะรับไม่ได้  จะเกิดความเบื่อหน่ายและเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ในที่สุด  ครูจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน การพัฒนาตัวเองมีประโยชน์และจำเป็นสำหรับคุณครูที่สอนทุกกลุ่มสาระ    ครูต้องมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เช่นอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน
แล้วนำมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป...

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนคณิตศาสตร์ป.6

คำสำคัญ (Tags)#คิดเลขเร็ว

หมายเลขบันทึก: 118860, เขียน: 11 Aug 2007 @ 13:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)