ฐานการเรียนรู้บ้านไพลยังมีความรู้ที่เกิดใหม่ซึ่งเกิดจากการสัีงเกตของชาวบ้านคือการช่วยกำจัดหนูนาที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรด้วยการปล่อยงูเหลือมและที่บริเวณชุมชนเป็นถิ่นที่อยู่ของวูเหลือม ชาวบ้านนำมาฝากเลี้ยงที่ฐานการเรียนรู้บ้านไพลเพื่อการศึกษา ขณะนี้มีจำนวน 5 ตัวยาวเฉลี่ยตัวละ2เมตร