เช้าวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 49 ที่ มน. มีการประชุมทางวิชาการเรื่อง “แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง Teaching unit และ Non-teaching unit ประมาณ 100 คน ตามเป้าที่ผมเคยประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว < Link >

         ผมทำหน้าที่เกริ่นนำเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการนิดหน่อย ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากยังเหนื่อยจากการเดินทางกลับจาก UKM 1/2549 ที่มหาสารคาม ประกอบกับเช้าวันนั้นมีเรื่องกังวลใจค้างมาจากการเซ็นแฟ้ม เนื่องจากมีหนังสือเชิญประชุมที่สำคัญซ้อนกันหลายครั้งในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ข้างหน้า และยังหาทางออกไม่ได้ และอีกหลายเรื่อง

         ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) คุณบอย (นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์) คุณพร (นางปทุมพร อโหสิ) ที่กรุณามาช่วยแชร์ประสบการณ์ด้าน KM กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มาลินี วันนี้ท่านอาจารย์มาลินีได้เตรียม PowerPoint File มาอย่างดีเยี่ยมพูดคุยตั้งแต่เรื่อง แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้าน KM ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก คุณบอยและคุณพร ก็เตรียมตัวมาดีเช่นกัน อยากให้ทุกท่านช่วยนำ PowerPoint File วันนั้นมาลง blog ให้ทบทวนกันด้วย จะขอบคุณมากเลยครับ

         อีก 3 ท่านที่อยากจะขอบคุณด้วยคือท่านอาจารย์อรุณี (รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์) ท่านอาจารย์เอกรินทร์ (อ.เอกรินทร์ ชุลีกร) และคุณไพทูรย์ ช่วงฉ่ำ ที่กรุณาขึ้นเวที ลปรร. กับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองในช่วงสุดท้ายด้วย

         สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เช้าจดเที่ยง ไม่มีหยุดพัก (อาหารว่างในห้องประชุม) และต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้เตรียมอาหารกลางวันไว้ให้

         ภาพบรรยากาศเป็นเช่นนี้ครับ

  

  

  

   

  

  

  

         วิบูลย์ วัฒนาธร