เตรียมความพร้อมกันลงพื้นที่

การเตรียมความพร้อมถือเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จ (เป้าหมาย) แต่พึงสำรองความรู้สึกไว้เสมอว่า สิ่งที่เตรียมไว้อาจไม่ใช่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้เลยเมื่อเดินทางลงสู่เวที

๑๒.๐๐ น. ของวันนี้ เรา..ผู้แสวงหาความรู้ (ไม่อยากเรียกว่านักวิจัย) ตกลงใจที่จะเดินทางไปในพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด อันเป็นพื้นที่ศึกษาจากกลุ่มของเรา ทราบมาว่า ผู้ใหญเทพพิทักษ์ได้เตรียมคนให้เราได้เข้าไปสอบถามข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแล้ว

เมื่อวาน หลังจากใช้เวลาว่างให้กับตัวเองโดยไปหัดเล่นเทนนิสกับหัวหน้าทีมงาน (ศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ) เมื่อเหงื่อไคลและไอเหม็นออกจากร่างกายพอประมาณ จึงไปร่วมประชุมกัน ๓ คน ณ ห้องเช่าส่วนตัวของทีมงาน สมาชิกที่ประชุมมี เบียร์ ดวง และเอก เราทำหน้าที่กันดังนี้

๑. ผู้ทำหน้าที่เขียนและถามคือ เอก (ปกติเบียร์จะเป็นคนเขียน)

๒. ผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและเป็นตัวหลักของเนื้อหาคือ เบียร์

๓. ผู้ทำหน้าที่ให้ความเห็นสนับสนุนข้อมูลคือ ดวง

เรื่องที่ประชุมคือ "การเตรียมความพร้อมเพื่อลงสู่ชุมชน" สิ่งที่ที่ประชุมต้องการคือ เรื่องราวในอดีตของชุมชน ถามว่า เกี่ยวอะไรกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนตำบลในคลองบางปลากด

๑. เพื่อเชื่อมความรู้จากอดีตสู่ความรู้ในปัจจุบัน

๒. รู้จักตนเองและฐานที่มั่นของตน ก่อนจะวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือที่มั่น

๒. รู้จักสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ชุมชนอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อระวังและเลือกเฟ้น

๓. เพื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ว่าจะมีกองทุนเพื่อทุนนิยม หรือจะมีกองทุนเพื่อความเป็นเครือญาติโดยไม่ได้มี

คำถามและเหตุผลที่ให้ข้างต้นนี้ มิได้มีในที่ประชุม ส่วนเรื่องราวในที่ประชุมซึ่งเป็นแผนงานของการเข้าไปพื้นที่ในวันนี้ ประเดี๋ยวหัวหน้าทีมงานคงมีให้เราได้ศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)